Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان از اجرای طرح کاشت ارقام مشارکتی گندم دیم(PVS) در این شهرستان خبر داد.

اجرای پروژه کشت ارقام مشارکتی گندم دیم در شهرستان ورزقان

سعید پورحیدر در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود: با اجرای این طرح ۶ رقم گندم اصلاح شده بنامهای صدرا، رصد، باران، واران، آذر۲ و هشترود در شهرستان ورزقان با رعایت اصول فنی زراعت به صورت مکانیزه مورد کشت قرارگرفت.

وی با بیان اینکه این طرح به مدت ۵ سال با ارقام مختلف در این شهرستان اجرا می شود گفت: هر سال با اجرای این طرح رقم مناسب ویژه منطقه از بین ارقام مختلف کشت شده مشخص و در جهت کشت سال بعد به کشاورزان ترویج می گردد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ورزقان گفت: در کنار کشت ارقام فوق برای اولین بار از کود زیستی فسفاته بارور بصورت بذرمال و کود زیستی تیوباسیلوس به صورت خاک مال و کود اوره و شاهد(بدون کاربرد کود) استفاده گردید؛ و از رقم آذر۲ و هشترود به عنوان شاهد به ترتیب برای ارقام مشارکتی و طرح مقایسه کود زیستی استفاده شده است.

 پورحیدر در ادامه افزود: هدف از اجرای طرح های کشت ارقام مشارکتی و کود زیستی، انتخاب رقم مناسب سازگار با شرایط منطقه و همچنین مقایسه تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرو گندم می باشد‌؛ و با معرفی و ترویج آنها به کشاورزان منطقه قدم مثبتی در خصوص افزایش تولید برداشته می شود.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید