Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان هوراند از اجرای طرح PVS (کشت ارقام مشارکتی گندم) در این شهرستان خبر داد.

اجرای طرح  کشت ارقام مشارکتی گندم در شهرستان هوراند

احد طایری در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، ضمن اعلام این مطلب افزود: با اجرای این طرح 6 رقم گندم اصلاح شده ویژه مناطق گرمسیری بنامهای زاگرس، چمران، ایوان، آفتاب، قابوس و کوهدشت در روستای فوق با رعایت اصول فنی با دستگاه کشت مستقیم مورد کشت قرار گرفت که با اجرای این طرح، رقم مناسب ویژه منطقه گرمسیری  ازبین ارقام فوق مشخص می شود.

وی گفت: درکشت ارقام مورد نظر برای اولین بار از کود زیستی فسفاته بارور2 بصورت بذرمال استفاده شده و کود اوره به صورت جایگذاری با دستگاه عمیق کار استفاده گردید و مقدار بذر استفاده شده در این طرح از هر رقم 6.5 کیلوگرم می باشد و از رقم چمران به عنوان شاهد استفاده شده است.

 طایری در ادامه افزود: امید است با اجرای این طرح رقم مناسب که با شرایط منطقه سازگار و نسبت به آفات و امراض مقاومت خوبی داشته و از عملکرد بالایی برخوردار باشد شناسایی شود و به کشاورزان منطقه معرفی گردد تا با توسعه کشت این رقم در منطقه قدمهای مثبتی در جهش تولید برداشته شود.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید