Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی، گفت: مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، موظف است برای مناطق مختلف آذربایجان شرقی فرمول کودی و توصیه های کودی جدید را مشخص کند.

ضرورت بهره گیری از ظرفیت صداوسیما و رسانه ها جهت افزایش عملکرد و تولیدات محصولات زراعی

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی بویژه مسائل و معضلات مربوط به کشت محصولات زراعی اعم از محصول استراتژیک گندم و کلزا، ضمن بیان این مطلب افزود: بخش کشاورزی و محصولات زراعی استان همیشه متاثر از وزش بادهای شدید، جاری شدن سیل، خشکسالی و ترسالی بوده و هست. مرکز تحقیقات استان موظف است ظرف یک هفته با توجه به آغاز فصل کشت در مناطق سردسیر و با عنایت به مطالعات گذشته و آنالیز خاک که توسط کارشناسان انجام می گیرد برای مناطق مختلف آذربایجان شرقی از جمله شهرستانهای هشترود، چاراویماق، آبش احمد، اهر و سایر مناطق مستعد؛ فرمول کودی و توصیه های کودی جدید را مشخص و تعیین نماید.  

 وی، ادامه داد: با توجه به پیش بینی های انجام شده در خصوص تولید و خرید محصولات زراعی از جمله پیش بینی تولید 800 هزارتنی گندم ضروری است مشکلاتی که متوجه عوامل انسانی و کارشناسان این بخش نیز می باشد مورد بازنگری مجدد قرار گرفته و راهکارهای جدید و عملیاتی ارائه شود.

 فتحی با اشاره بر این موضوع که مسائل و مباحثی که در این جلسات مورد بحث و بررسی قرار می گیرد با واقعیت های موجود بخش کشاورزی فاصله زیادی دارد، اظهار کرد: باید در تصمیم گیری های خود بطور واقع بینانه عمل نمائیم. چشم امید کشاورزان به خادمین بخش، مهندسین کشاورزی و کارشناسان پهنه اراضی زراعی است و ضرورت دارد تا با مدیریت دانش و تمهید مقدمات راه را برای فعالیت بهینه کشاورزان و تحقق اهداف کشاورزی و رسیدن به پیش بینی های تولید و خرید محصولات زراعی هموار سازیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، گفت: باید با تهیه و تامین به موقع نهاده ها، انواع بذر، کود، سموم شیمیائی، سوخت، تراکتور و اطلاع کافی از مسائل و مشکلات کشاورزان، زمینه را برای اتخاذ تصمیمات درست و عملیاتی آماده نمائیم.

 فتحی با بیان اینکه عملکرد در هکتار کشاورزان پیشرو در گندم دیم بیش از 2200 کیلوگرم است، باید با ارائه راهکارهای تازه و تمهید مقدمات ضروری این میزان تولید را به حداقل 20درصد سایر کشاورزان تعمیم دهیم در این حالت می توانیم ادعا کنیم که متوسط عملکرد در واحد سطح را افزایش داده و بهینه کرده ایم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به مشکلات تامین کود فسفات در بازار گفت: اگر باور داریم که تغذیه مناسب گیاهی در بهبود عملکرد نهائی موثر است و کود فسفات بعنوان یکی از عوامل دخیل در این پروسه می تواند تاثیرگذار باشد بایستی به دنبال روش های جایگزین کاملاً علمی و منطبق با شرایط کشاورزی استان باشیم.

وی، افزود: رسالت و وظیفه مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی در امر ترویج و آموزش کشاورزان و اداره روابط عمومی سازمان در خصوص اطلاع رسانی و آگاه سازی جامعه کشاورزی در سال زراعی 1400-1399 نسبت به توصیه های علمی و فنی مهندسین کشاورزی سنگین و خطیر می باشد.

 فتحی در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت بهره گیری از ظرفیت صداوسیما و رسانه ها جهت افزایش عملکرد و تولیدات محصولات زراعی، تاکید کرد: در این راستا باید از ظرفیت صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی، محققین و کارشناسان مرکز تحقیقات، تعیین سهم برای مراکز خدمات غیردولتی و عقد قرارداد با کشاورزان، ظرفیت تمامی تشکلها، نظام صنفی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان، دانشگاهیان و اساتید علمی ذیصلاح، بسیج مهندسین کشاورزی و ظرفیت استانداری استان آذربایجان شرقی به نحو احسن استفاده نموده و در مسیر افزایش عملکرد و افزایش تولیدات زراعی و غله ای استان گام های محکم تری برداریم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید