Iranian Agriculture News Agency

افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی یکی از مولفه‌های اصلی بهره‌وری است و راه‌اندازی مراکز خدمات غیردولتی، بهترین فرصت برای ارائه خدمات فنی و مهندسی از طریق قراردادهای سهم‌بری دانش از تولید به شمار می‌رود.

افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی یکی از مولفه‌های اصلی بهره وری

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، جلسه تخصصی کمیته صدور مجوزها با حضور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی ، فرماندار شهرستان ، سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان و جمعی از مدیران و کارشناسان در شهرستان هشترود برگزار شد.

 شهرام شفیعی در نشست تخصصی کمیته صدور مجوزهای استان آذربایجان شرقی در شهرستان هشترود در خصوص پتانسیل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: هدف سازمان کمک به ارتقای بخش کشاورزی و توسعه پایدار است.

وی افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی را یکی از مولفه های اصلی بهره وری عنوان کرد راه اندازی مراکز خدمات غیردولتی را بهترین فرصت برای ارائه خدمات فنی و مهندسی از طریق قراردادهای سهم بری دانش از تولید اشاره کرد و گفت: انتظار می رود دستگاههای دولتی در افزایش فرهنگ کشاورزان برای خرید خدمات فنی و مهندسی از بخش خصوصی ترغیب نمایند.

فرماندار شهرستان هشترود نیر ضمن تشکر از فعالیت های سازمان در پیشبرد اهداف کشاورزی منطقه، به کم رنگ بودن فعالیت اعضای سازمان در عرصه های کشاورزی اشاره نمود و خواستار استفاده از تکنولوژی های نوین در مزارع توسط اعضای سازمان شد.

امین امینیان همچنین تاکید کرد: باتوجه به اینکه در دانشگاهها آموزش متاسفانه به مهارت منجر نمی شود در نتیجه بهتر است سازمان نظام مهندسی درخصوص ارتقای توانمندی های حرفه ای اعضا قدمهای اساسی بردارد تا تولید کنندگان به این سازمان اعتماد پیدا کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید