Iranian Agriculture News Agency

از ابتدای سال 1399 تا پایان مرداد ماه تعداد 80 واحد از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و تولید روستایی در سطح استان با تکمیل صورت‌های مالی جدید مورد حسابرسی قرار گرفتند و مابقی در حال تکمیل و انجام حسابرسی هستند.

حسابرسی از شبکه تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، طبق اظهارات رئیس اداره حسابرسی تعاون روستایی استان آذربایجان شرقی، با توجه به تغییر فرمت صورت‌های مالی به روش استاندارد جدید و لزوم آشنایی با صورت‌های مالی جدید، در چندین نوبت کارگاه آموزشی برای تمامی کاربران و حسابداران شبکه تعاون روستایی استان برگزار و در ادامه حسابداران محترم ملزم شدند تا صورت‌های مالی جدید را طوری برای سال مالی 98 تهیه و تنظیم کنند تا حسابرسان فرصت کافی برای بررسی اسناد حسابداری، دفاترقانونی، پرونده مجمع عمومی، صورت‌جلسات هیئت‌مدیره و موارد خاصی که مربوط به فعالیت آن واحد در طی سال مورد حسابرسی می باشد داشته باشند.  

گفتنی است از ابتدای سال 1399 تا پایان مرداد ماه تعداد 80 واحد از اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی روستایی و کشاورزی و تولید روستایی در سطح استان با تکمیل صورت‌های مالی جدید مورد حسابرسی قرار گرفتند و مابقی در حال تکمیل و انجام حسابرسی هستند.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید