Iranian Agriculture News Agency

رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی گفت: ما بازوی مشورتی مقام عالی وزارت جهادکشاورزی هستیم.

افزایش علف‌های هرز در مزرعه با کاشت و برداشت دستی حبوبات

 حسین دهقانی سانیج رئیس موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی در جلسه بررسی چالش‌های کشاورزی استان افزود: در خصوص مباحث مطرح شده در جلسه، محققان با همکاران سازمان جهادکشاورزی نشستی داشته باشند و مشکلات و چالشها را مشخص نمایند تا موسسه آنها را پیگیری نماید و نیازهای تحقیقی دریاچه ارومیه را بنویسید، ممکن است برای آنها و مباحثی که مطرح شد ما در موسسه پاسخ داشته باشیم یا از دیگر مراکز پیگیری نموده و جوابگو باشیم.

علی رخ افروز معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان ضمن قدردانی از بایبوردی و محققان مرکز اظهار نمود: مرکز همیشه یار و یاور ما بوده است بخصوص در مباحث مربوط به تغذیه محصولات کشاورزی و میکروکودها.

وی در مورد مشکلات و چالشهای موجود استان، گفت: در استان ما کاشت، داشت، برداشت، بوجاری و ضدعفونی گندم کاملاً مکانیزه است ولی در بحث حبوبات ما مشکل داریم و کاشت و برداشت دستی انجام می گیرد و این کار باعث افزایش علفهای هرز در مزرعه می گردد و از دیگر مشکلات اساسی استان در برداشت گندم با کمباین ریزش می باشد که امسال 30 درصد ریزش داشتیم همچنین نبود ادوات کشاورزی در کاشت گیاهان دارویی از دیگر مشکلات استان است.

وی در پایان سخنان خود بیان نمود: سمپاشی با پهبادها را ما عملیاتی کردیم ولی حساسیت آنها کم است لذا خواستار بازنگری در هدهای ماشینهای برداشت هستیم.

گفتنی است در ابتدای جلسه ابوالفضل ناصری رئیس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز گزارشی از فعالیتها و تحقیقات انجام یافته بخش فنی مهندسی ارائه کرد.

این جلسه با حضور میرلطیفی از اساتید گروه آبیاری دانشگاه تربیت مدرس، احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، رخ افروز معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی استان، علیرضا توسلی معاون پژوهشی مرکز، رحیم زاده مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی و محققان بخش فنی و مهندسی مرکز در اتاق جلسه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی برگزار شد.

 رئیس موسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی به همراه محققان بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز و همکاران اداره هماهنگی ترویج سازمان جهادکشاورزی از سایت های پایشی پروژه اثر بخشی تکنیکهای به زراعی مصرف نهاده ها و درآمد کشاورزان در حوزه آبی دریاچه ارومیه (پایش پروژه استقرار کشاورزی پایدار) شهرستانهای آذرشهر، اسکو، عجب‌شیر و ملکان بازدید نمود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید