Iranian Agriculture News Agency

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی مطرح کرد:

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بیش از ۳۵ درصد تولیدات کشاورزی به مصرف بهینه انواع کودها وابسته است، گفت: اکنون در شرایط تحریم موقعیت خوبی برای فعال کردن ظرفیت‌های داخلی و استفاده از منابع نسبت به خودکفایی در تولید انواع کودها فراهم شده است .

سهم ۳۱ درصدی به زراعی در افزایش تولید گندم

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با بیان اینکه گیاهان زراعی نقش عمده ای در تغذیه جمعیت جهان دارند و این موضوع به خصوص در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران مشهودتر است، خاطرنشان کرد: سهم کودهای شیمیایی نیتروژنی و فسفره در رشد عملکرد گندم به ترتیب 25.4 و 8.8 درصد برآورد شده است و سایر عملیات به‌زراعی سهمی معادل ۳۱ درصد در افزایش سالانه عملکرد گندم کشور دارند.

 احمد بایبوردی گفت: سهم عوامل به‌نژادی و به‌زراعی طی دوره ۴۰ ساله متغیر بوده و بالاترین سهم عوامل ژنتیکی و کودهای شیمیایی در عملکرد مربوط به دهه 70 است.

 

1

وی افزود: دستیابی به عرضه با ثبات موادغذایی و تامین امنیت غذایی جامعه یکی از مهمترین اولویت های توسعه پایدار کشاورزی است و در این بین گیاهان زراعی نقش بسیار مهمی در تولید غذا، تامین کالری روزانه و امنیت غذایی دارند.

بایبوردی با بیان اینکه خاک یکی از منابع بسیار مهم برای زندگی انسان و بنیان کشاورزی است، گفت: یک خاک خوب زراعی دارای ۵ تا ۱۰ درصد ماده آلی است که این میزان در خاک‌های ایران بسیار کم و در حدود یک درصد  است و علل عمده آن را می‌‌توان فرسایش، عدم استفاده از کودهای آلی، شخم زیاد، کشت و کار غلط، جمع آوری بقایای گیاهی و سوزاندن آنها و چرای مفرط دام عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط اقلیمی ایران، روش منطقی و موثر، حفظ حاصلخیزی و افزایش مواد آلی خاک ها درمدیریت بقایای گیاهی و به ویژه جلوگیری از سوزاندن آنها است، خاطرنشان کرد: امروزه سیستم‌های خاکورزی جدید که خاکورزی حفاظتی نامیده می‌شوند عموماً به وسیله حفظ بقایای محصول روی سطح خاک مزرعه توصیف می شود.

 بایبوردی یا بیان اینکه حفظ محیط زیست جزء جدانشدنی توسعه پایدار و اساس توسعه اقتصادی است و مصرف کودهای اخیر، افزون بر سازگار بودن با محیط زیست، نقش بسیار مثبتی بر سلامتی انسان دارند،  گفت: در مقطع کنونی مدیریت علمی تولید و مصرف انواع کودها امری اجتناب‌ناپذیر است، تا بتوان از طریق اصلاح ساختار تولید، مصرف بهینه کود و تولید محصولات کشاورزی سالم، سطح سلامت جامعه را ارتقا داد.

وی با اشاره به اینکه از طرف دیگر وجود رابطه مثبت بین مصرف بهینه کود و تولید محصولات کشاورزی سالم وجود دارد، تاکید کرد: مسوولین امر باید این اصل مهم را در تامین مقدار، زمان استفاده و نوع مناسب کودها در تولید محصولات کشاورزی در عمل رعایت و نسبت به جلوگیری از سوزاندن بقایای گیاهی، رعایت اصول مصرف بهینه کودی، غنی سازی محصولات کشاورزی در مزرعه، مدیریت علمی تولید و مصرف انواع کودها، تصویب آیین نامه ضوابط ب ماده ۶۱ قانون برنامه توسعه، جلوگیری از ورود کودهای فسفاتی دارای بیش از ۲۵ میلی‌گرم در کیلوگرم کادمیم، حذف یارانه از کودهای نیتروژنی و فسفاتی و اختصاص آن به کودهای زیستی، آلی، ریزمغذی و گوگردی به منظور افزایش عملکرد، بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و تولید محصولات سالم، اقدام کنند.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه بیش از ۳۵ درصد تولیدات کشاورزی به مصرف بهینه انواع کودها وابسته است، گفت: اکنون در شرایط تحریم موقعیت خوبی فراهم شده است تا با فعال کردن ظرفیت‌های داخلی و استفاده از منابع نسبت به خودکفایی در تولید انواع کودها تلاش کنیم.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید