Iranian Agriculture News Agency

مدیر پروژه امنیت غذایی استان آذربایجان شرقی از الحاق شهرستان های هوراند و مرند به پروژه امنیت غذایی استان خبر داد و گفت: هم اکنون این پروژه در 13 شهرستان استان در حال اجراست.

اجرای پروژه امنیت غذایی در 13 شهرستان آذربایجان شرقی

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، ایرج اسکندری در بازدید از مزارع پایلوت امنیت غذایی استان در بخش نظرکهریزی هشترود اظهار کرد: هم اکنون این پروژه در 13 شهرستان استان در حال اجراست و از سال زراعی جدید نیر در شهرستان های هوراند و مرند این طرح اجرا خواهد شد.ِ

وی گفت: شهرستان هشترود با توجه به اینکه انبار غله استان است و جزء شهرستان های فعال در این عرصه است که این پروژه به عنوان پایگاه استانی 4 سال است در هشترود اجرا می شود که در 4 سالی که از اجرای آن گذشته موفقیت‌های بسیار خوبی در ایجاد تنوع در ارقام گندم، جو، نخود، حبوبات و محصولات علوفه‌ای به دست آمده است.

اسکندری گفت: در پروژه امنیت غذایی هشترود بیش از 26 لاین رقم گندم، 36 لاین نخود و 8 لاین جو کشت می شود.

وی اجرای پروژه امنیت غذایی با هدف تنوع بخشی به محصولات دیم، تناوب و حفظ سلامت و رطوبت خاک و توسعه کشاورزی حفاظتی را از دستاوردهای شاخص مرکز عنوان کرد و گفت: تغییر سیستم کشت به روش حفاظتی  از مهم‌ترین دستاوردهای طرح امنیت غذایی است که در این روش شخم زدن زمین حذف، مواد عالی خاک و تنوع گیاهی بیشتر، خاک‌ورزی کم و بستر انتقال طرح در مناطق کشاورزی حفاظتی می شود.

مدیر پروژه امنیت غذایی استان  با اشاره به اینکه باید از این فرصت و ظرفیت  برای آموزش کارشناسان و کشاورزان و معرفی بذرهای مناسب دنیا به کشاورزان بهره گرفت، اظهار کرد: اجرای طرح امنیت غذایی یک فرصت برای توسعه زراعت دیم است که باید از آن به بهترین شکل ممکن استفاده شود.

امین امینیان فرماندار هشترود نیز گفت: از 120 هزار هکتار از مزارع هشترود پیش بینی می شود امسال 160 هزار تن گندم خریداری شود.

وی ایجاد صنایع تبدیلی وابسته به گندم را در این شهرستان ضروری دانست و از سرمایه گذاران خواست با ایجاد صنایع تبدیلی در این شهرستان از مشوق های دولتی برخوردار شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان هشترود هم افزود: با اجرای این طرح در شهرستان هشترود ارقام جدید گندم، جو، نخود و علوفه به سرعت تولید و سطح کشت آن افزایش یافته و دسترسی کشاورزان به بذور ارقام جدید سهل تر شده است.

مجید احمدی گفت: در سال زراعی جاری در شهرستان هشترود پروژه امنیت غذایی، در سطح 10 هکتار پایگاه نوآورانه و در سطح حدود 10 هزار هکتار مزارع نمایشی و ترویجی اجرا شده است که اجرای این پروژه در شهرستان در وضعیت مطلوبی ارزیابی می شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان هشترود با تشریح دستاورد های مهم پروژه امنیت غذایی در این شهرستان گفت: ماهیت این پروژه بهبود امنیت غذائی کشور با افزایش 25 درصدی تولید سیستم های مبتنی بر غلات دیم محور در  پنج سال زراعی است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید