Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: بین فعالیت های تولیدی بخش کشاورزی و خواست و تقاضای بخش بازرگانی محصولات زراعی و باغبانی یک پارادوکس حقیقی وجود دارد.

تولید محصولات زراعی و باغی بایستی طبق تقاضا و خواست بخش بازرگانی این نوع محصولات انجام شود

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه مدیریت تنظیم بازار محصولات کشاورزی سازمان که در اتاق جلسه برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: برای انجام مطلوب و بهینه فرآیند صادرات محصولات کشاورزی باید تناقض و پارادوکس موجود از بین رفته و تولید محصولات زراعی و باغی طبق تقاضا و خواست تاجران فروش این نوع محصولات براساس نوع محصول، محل تولید محصولات، تولیدکنندگان و میزان محصول انجام شود.  

وی با اشاره به این موضوع که گواهی سلامت محصولات کشاورزی به معنی مدیریت مصرف نهاده در داخل واحد تولیدی است، گفت: تعیین و بررسی میزان ازت مصرفی، میزان فسفر و میزان سموم استفاده شده در مواقع لازم و به میزان دقیق، مدیریت مصرف نهاده در داخل مزرعه را شامل می گردد برای صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای خارجی بایستی استانداردهای جهانی از مبداء تولید تا محصول نهایی به طور کامل رعایت و اجرا شود تا محصولات تولیدی ما توان رقابت در بازارهای جهانی را داشته و بتوانند بازار مصرف سایر کشورها را اقناع کنند.

فتحی تاکید کرد: تحلیل و بررسی بازار فروش محصولات زراعی و باغی برعهده مدیریت تنظیم بازار جهادکشاورزی استان است، مدیریت تنظیم بازار مکلف است پس از پیش بینی تولید انواع محصولات کشاورزی نسبت به فروش محصولات در بازارهای داخلی و فروش مازاد بر مصرف آن در بازارهای خارجی با در نظر گرفتن مجموع شرایط لازم برنامه ریزی های مقتضی را اعمال کند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، تصریح نمود: مدیریت تنظیم بازار موظف است برای تک تک محصولات کشاورزی چه در حوزه داخلی برای سازمان تعاون روستائی استان و چه در حوزه خارجی برای اتاق بازرگانی و تشکلهای کشاورزی تعیین تکلیف کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص شرکت های خدمات غیردولتی بخش کشاورزی نیز، گفت: حلقه اتصال شرکتهای خدمات غیردولتی با کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان است؛ سازمان نظام مهندسی بایستی با واگذاری یک سری از وظایف تصدیگری به شرکت های خدمات غیردولتی این شرکتها را نسبت به انجام وظایف محوله تشویق و پشتیبانی کند.

 فتحی، گفت: اتحادیه ها و تعاونی های بخش کشاورزی نسبت به استفاده از منابع مالی صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان در اولویت قرار دارند، اتحادیه ها و تعاونیهای کشاورزی اختیار تام دارند با افزایش تعداد سهامداران خود و با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه بخش کشاورزی، بازار محصولات زراعی و باغی را به نحو احسن مدیریت کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش دیگری از سخنان خود از معاونت ها و مدیریت های تخصصی سازمان جهادکشاورزی استان خواست تا به صورت کارشناسی کلیه جوانب تولید و فروش محصولات کشاورزی را بررسی و اقدامات و پیش بینی های لازم در این زمینه را انجام دهند.

فتحی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: اتحادیه تعاون روستایی به همراه سایر اتحادیه های بخش کشاورزی نسبت به افزایش تعداد سهامداران خود اقدام کنند چون با افزایش سهامداران هم افزایش سرمایه اتفاق خواهد افتاد و هم تولید محصولات کشاورزی افرایش پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید