Iranian Agriculture News Agency

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: سامانه پهنه بندی، مبنای کلیه آمار و اطلاعات سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در وزارت جهادکشاورزی است.

سامانه پهنه بندی، مبنای کلیه آمار و اطلاعات سازمان  در وزارت جهادکشاورزی است

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، فیروز باقرزاده در جلسه کارگروه نظام نوین ترویج کشاورزی که در اتاق جلسه سازمان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: باید ابلاغیه ها و تعهداتی که دکتر خاوازی مقام عالی جهادکشاورزی در ارتباط با ترویج ابلاغ شده است، توسط مدیران بخش های مربوط بازبینی و مرور شود.

وی با اشاره به اینکه دیدگاه گذشته یک روستا یک کارشناس ، هم اکنون با طرح کارشناسان پهنه که به عنوان مروجان در کنار تولید کنندگان و کشاورزان می باشند عملیاتی شده است افزود: ضرورت دارد معاونت ها و مدیریت های سازمان به قضیه ورود بیشتر داشته باشند تا از توانمندیها و ظرفیت های مدیریتی طرح فوق بهره بیشتری عاید بخش کشاورزی شود.  

 باقرزاده با قدردانی از مدیریت بخش آمار گفت: از این پس کلیه آمار توسط سامانه بروز رسانی شده و مبنای پایش و آمار، سامانه پهنه بندی خواهد بود.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان در ادامه افزود: باید کارشناسان معین، موضوعی و پهنه همکاری خود را افزایش داده و در بررسی  شاخص ها دقیق و تخصصی رفتار کنند و پایش مسئله به عهده مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی و اداره آمار است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید