Iranian Agriculture News Agency

روز مزرعه گندم دیم در روستای داشکسن بخش مرکزی شهرستان ورزقان با حضور معاون فنی و اجرایی، کارشناسان مدیریت جهادکشاورزی شهرستان ورزقان و تعداد کثیری از کشاورزان منطقه برگزار شد.

برگزاری روز مزرعه گندم دیم در روستای داشکسن  بخش مرکزی شهرستان ورزقان

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان هدف از برگزاری روز مزرعه را انتقال آخرین یافته های تحقیقاتی و علمی مرتبط با محصول توسط کارشناسان برای کشاورزان دانست.

 علیپور با بیان اینکه در روز مزرعه انتقال یافته های علمی با سرعت بیشتری و بصورت عملی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد و کشاورزان با نحوه کاشت، داشت و برداشت محصول مرتبط بیشتر آشنا می شوند افزود: در این راستا کشاورزان با استفاده از یافته های علمی و جدید می توانند محصولات خود را خوب مدیریت و محصول تولیدی را متناسب با شرایط اقلیم منطقه کشت کنند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه ما در منطقه سرد و خشک قرار داریم بایستی جهت پایداری تولید به آماده سازی مناسب بستر، زمان کشت، اندازه بذر، عمق کاشت، میزان بذر مصرفی، میزان کود مصرفی پایه در هنگام کاشت (80 کیلوگرم اوره، 30 کیلوگرم فسفر) و  تناوب زراعی اهمیت فراوانی بدهیم.

ایمانی معاون فنی و اجرایی نیز با بیان اینکه در این روز کشاورزان ضمن بازدید از مزرعه گندم دیم، با انواع بذور مصرفی بنام صدرا، رصد، باران و واران از ارقام گندم دیم اصلاح شده و تفاوت مراحل رشد فنولوژیکی آنها را با بذر بدون اصلاح نشده آذر2 ( بذر خود مصرفی) از نزدیک محسوس کردند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید