Iranian Agriculture News Agency

جمع آوری اطلاعات دقیق و بروز کشاورزی و بهره برداران کشاورزی، تنها با پایش و رصدهای منظم و مداوم مزارع

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: ارزیابی عملکرد کارشناسان پهنه و مروجین کشاورزی هم باید کمی و هم کیفی باشد.

ارزیابی عملکرد کارشناسان پهنه و مروجین کشاورزی هم باید کمی و هم کیفی باشد

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه کارگروه نظام نوین ترویج کشاورزی که در اتاق جلسه سازمان برگزار شد، ضمن بیان این مطلب افزود: ارزیابی عملکرد کارشناسان پهنه دارای شاخصه های متعددی از جمله بازدید مزارع و رصد و پایش پیام های آموزشی و ترویجی است.

وی، ادامه داد: منشاء و مبنای اولیه ارزیابی عملکرد مروجین کشاورزی از اواخر سال گذشته و پس از شیوع بیماری کرونا با اعمال دورکاری کارشناسان پهنه و مروجین کشاورزی سرچشمه می گیرد.  

 فتحی تاکید نمود: مدیران شهرستان و کارشناسان پهنه اراضی زراعی باید نسبت به پیام های آموزشی، ترویجی و راهنمائیهایی که از طرف مسئولین و مراجع ذینفع در این پیام ها گنجانده می شود، حساسیت ویژه ای داشته باشند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در ادامه با بیان اینکه یکی از شاخص ارزیابی عملکرد کارشناسان پهنه، رصد و ارزیابی پیام های ترویجی توسط کارشناسان می باشد افزود: پیام های ترویجی محل گپ و گفتگوی مدیران با مروجین کشاورزی می باشد.

وی، اظهار کرد: گفتگو و تبادل نظر مدیران با کارشناسان پهنه تاثیر بسزایی در افزایش علم و بروز رسانی میزان دانش و اطلاعات افراد دارد.

 فتحی، گفت: پیام های ترویجی می تواند دربرگیرنده داده هایی شامل میزان کود دهی به مزارع، تغذیه گیاهی، نحوه مبارزه با علف های هرز، میزان و زمان سمپاشی، پیشگیری از شیوع بیماری ها و آفات در مزارع، مراقبت های ویژه از باغات و مزارع در برابر شرایط نامناسب جوی و ... باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش دیگری از سخنان خود با خاطرنشان ساختن این موضوع که ارزیابی های عملیاتی و کاربردی نیز باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: ارزیابی هایی که موضوع بحث را از حالت فرمالیته خارج کرده و کاربردی تر می نمایند، بایستی در ارزیابی عملکردها در اولویت قرار گیرد.

وی تاکید کرد: برای این که بازخورد مثبتی از ارزیابی ها دریافت کنیم و نسبت به مسائل و مشکلات جاری نگاه عملیاتی و اجرایی داشته باشیم باید آیتم های مختلفی به شاخص های ارزیابی اضافه کنیم.

فتحی در ادامه، گفت: ما موظفیم کارشناسان پهنه اراضی زراعی و مروجین کشاورزی را آموزش و تربیت کنیم، نیروهای جوان و تازه کار به عنوان صاحبان آینده وزارت جهادکشاورزی، سازمان جهادکشاورزی استان ها و زیرمجموعه های مربوطه؛ منابع ارزشمند این مهم بشمار می آیند. خوشبختانه بستر مناسب برای انجام این امر فراهم شده است مابقی مسئله با ابتکارات، استعدادها و خلاقیت های نوآورانه مدیران در ارتباط است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: جمع آوری اطلاعات دقیق و بروز کشاورزی و بهره برداران کشاورزی، تنها با پایش و رصدهای منظم و مداوم مزارع، واحدهای تولیدی و اطلاعات فعالیتی کشاورزان حاصل خواهد شد.

 

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید