Iranian Agriculture News Agency

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از آغاز محلول پاشی مزارع گندم این استان به منظور افزایش کیفیت و کمیت آن خبر داد.

محلول پاشی 8151 هکتار از مزارع گندم استان با هدف افزایش کیفیت دانه گندم

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، جلال رحیم زاده در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی  با بیان اینکه در سال جاری 476 هزار و 725 هکتار از مزارع استان زیر کشت گندم آبی و دیم و 76 هزار هکتار نیز زیر کشت جو رفته است، افزود: یکی از روشهای مناسب جهت جبران عناصر میکرو و ماکرو در گندم استفاده از محلول پاشی می باشد که از هدررفت خصوصاً کود اوره جلوگیری بعمل می آید.

رحیم زاده یادآور شد: در این محلول پاشی از عناصر ماکرو خصوصاً ازت و میکرو خصوصاً روی استفاده می شود.

وی با اشاره به اینکه در محلول پاشی باید دقت شود که سمپاش کالیبره شده باشد و با 500 لیتر آب بتوان مزرعه را محلول پاشی نمود تاکید کرد: هنگام محلول پاشی سرعت وزش باد باید حداقل باشد چرا که وزش باد هدر رفتگی کود را به صورت زیادی افزایش می دهد.

وی در خصوص تاثیر محلول پاشی نیتروژن افزود: این مساله در وزن دانه، درصد پروتئین دانه، طول سنبله، تعداد سنبله و مراحل رشدی باعث افزایش عملکرد شده و در نهایت باعث بالا رفتن کیفیت خمیر حاصله از آرد گندم می شود.

 رحیم زاده با بیان اینکه تاکنون 8152 هکتار از مزارع گندم استان با هدف افزایش کیفیت دانه گندم محلول پاشی شده است گفت: ۳۲۹۹هکتار از مزارع آبی و ۴۸۵3 هکتار از مزارع دیم استان با استفاده از عناصر  ماکرو و میکرو (سولفات روی و اوره) جهت افزایش کیفیت دانه گندم محلول پاشی شده و ادامه دارد .

وی با بیان اینکه این طرح با هماهنگی محققین مراکز تحقیقاتی استان همچون مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ،  موسسه تحقیقات دیم کشور و اساتید دانشگاه تبریز برنامه ریزی و در مرحله اجرا می باشد ادامه داد:  در تظاهر خواص کیفی گندم، میزان پروتئین آرد بر قابلیت کشش خمیر، زمان فرم گرفتن خمیر و مقاومت آن در برابر مخلوط شدن، جذب آب فارینوگراف، عدد زلنی و تغییرات حجم رسوب پروتئین و SDS و به طورکلی ارزش نانوایی حائز اهمیت است.

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه براساس بررسی شاخص های کیفی شامل هکتولیتر، گلوتن، پروتئین، زلنی، سن زدگی، رطوبت، افت مفید و غیر مفید در تعیین کیفیت گندم موثرند افزود: به طورکلی عوامل موثر برکیفیت نان به دو دسته خصوصیات ظاهری دانه (کیفیت خارجی) و خصوصیات درونی دانه (کیفیت داخلی) تقسیم می شوند که در ویژگیهای ظاهری دانه می توان به تمیزی دانه، وزن هزاردانه، رنگ دانه (تیره وروشن بودن دانه)، شکل دانه، درصد یکنواختی دانه، درصد سن زدگی، فقدان دانه های جوانه زده، پربودن یا لاغربودن دانه (وزن هکتولیتر) و درصد رطوبت اشاره کرد.

وی با بیان اینکه علیرغم اهمیت خصوصیات درونی دانه گندم برای ارزشیابی ارزش نانوایی آن، خواص ظاهری دانه نیز به قضاوت در مورد کیفیت گندم کمک می کند افزود: برای نمونه بین میزان گلوتن و درصد سن زدگی دانه و همچنین بین وزن هکتولیتر و میزان آرد روابطی برقرار است که این روابط در تعیین ارزش نانوایی گندم نقش بسیاری دارند.

 رحیم زاده با بیان اینکه به منظور تامین ازت در مرحله ظهور خوشه و دانه بندی گندم، محلولپاشی کودهای ازته در مراحل ظهور خوشه و یا در هنگام مبارزه با سن گندم به همراه فنیتریتیون تاکید می شود گفت: نتایج تحقیقات موسسه تحقیقات خاک و آب نشان می دهد که محلول پاشی ازته در این مراحل در افزایش عملکرد کمی و کیفی گندم بسیار مؤثر بوده است.

وی با بیان اینکه در مزارع گندم  دیم کلیه محلول پاشی ها منوط به بارندگی است بدین معنی که  در صورت عدم وجود بارندگی هیچ گونه محلول پاشی کودهای شیمیایی نباید انجام گیرد ادامه داد: اگر بارش مؤثر وجود نداشته باشد محلول پاشیده شده بر سطح برگ محصولات، با ایجاد فشار اسمزی بالا منجر به افزایش نیاز آبی محصول شده و چون رطوبت مناسب در اختیار گیاه نیست باعث برگ سوزی و حتی گاهاً مرگ گیاه می شود. معمولاً در شرایط اقلیمی شمالغرب ماه فروردین  بارندگی خوب بوده و  در اردیبهشت ماه نیز بارندگی مؤثر بوده  بنابراین برای محصولات دیم امکان تغذیه برگی از طریق محلول پاشی اوره و سولفات روی فقط در مقطع زمانی، به شرط بارش باران و وجود رطوبت مناسب در محیط میسر خواهد بوده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در خاتمه تاکید نمود: انتظار داریم امسال با اجرای این طرح در سطح شهرستانهای استان و آشنا کردن کشاورزان به این روش تغذیه گیاهی نسبت به  عناوین کاهش مصرف کود بصورت فله ای در مزارع قدم برداریم و از طرفی باعث افزایش کیفی دانه گندم شویم .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید