Iranian Agriculture News Agency

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: با راه اندازی تمام ظرفیت دو پروژه رحمانلو و شرفخانه، 20 در صد از میزان واردات سیست به کشور کاسته می شود.

کشت سیست آرتمیای دریاچه ارومیه به منظور حفظ ذخائر ژنتیکی در جهت پایداری تولید

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: با کشت سیست آرتمیای دریاچه ارومیه در 20 هکتار از طرح تولید و پرورش سیست و بیوماس شهرداری بندر شرفخانه شهرستان شبستر، استان آذربایجان شرقی در سال جهش تولید عملا وارد فاز اجرایی طرح های مورد نظر تولید این منبع پر ارزش شیلاتی در حاشیه دریاچه ارومیه می شود.

 قاسم جعفروند هدف از تولید و توسعه پرورش سیست و بیوماس آرتمیای دریاچه ارومیه را حفظ ذخائر ژنتیکی این موجود با ارزش دریاچه در جهت پایداری تولید، رشد اقتصادی و رونق اشتغال مولد حاشیه دریاچه دانست و گفت: اراضی حاشیه دریاچه ارومیه که دارای خاک شور و غیر قابل زراعی هستند و آب شور و لب شور در این اراضی موجود است از این پتانسیل بخوبی می توانیم در جهت تولید آرتمیا استفاده کنیم.

 وی ادامه داد: سیست و بیوماس آرتمیا غذای مصرفی انواع آبزیان بخصوص میگو و ماهی است و سالانه جهت تامین سیست آرتمیای مورد نیاز جهت تولید و تغذیه مزارع پرورشی میگو و ماهی مجبور هستیم آن را با واردات به کشور و خروج ارز از کشورهای دیگر اقدام کنیم.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان افزود: در سال گذشته سه منطقه از استان از جمله رحمانلوی شهرستان عجبشیر، شرفخانه شهرستان شبستر و دشت تبریز ( شهرستان اسکو ) برای این منظور در نظر گرفته شد و در سالجاری طرح رحمانلو با سرمایه گذاری بخش خصوصی در مساحتی به وسعت 50 هکتار و توان تولید سالانه 30 تن بیوماس و 4 تن سیست در سال ، همچنین طرح شرفخانه شبستر در مساحتی به وسعت 40 هکتار و با توان تولید 20 تن بیوماس و 3 تن سیست در سال با سرمایه گذاری شهرداری منطقه و به لحاظ پتانسیل بالقوه منطقه طرح دشت تبریز با امکانات زهکشی و چاه های موجود و استخرهای آماده در برنامه کاری برای شروع عملیات اجرایی شیلات استان قرار دارد .

 جعفروند در انتها  فعالیت در تولید آرتمیا را هم برای کشور و هم برای سرمایه گذاران از لحاظ اقتصادی بسیار سود آور دانست و گفت: تنها با راه اندازی تمام ظرفیت دو پروژه رحمانلو و شرفخانه 20 در صد از میزان واردات سیست به کشور کاسته خواهد شد و با برنامه ای که در پیش گرفته ایم تا خودکفایی کامل پیش خواهیم رفت.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید