Iranian Agriculture News Agency

برای اولین بار:

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: برای اولین بار سایت های الگویی ترویجی شیلات با هدف ارتقای بهره وری تولید در سه نقطه استان آذربایجان شرقی راه اندازی می شود.

راه‌اندازی سایت‌های الگویی ترویجی شیلات با هدف ارتقای بهره‌وری تولید در سه نقطه استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، قاسم جعفروند ضمن بیان این مطلب افزود: با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، مدیریت شیلات و امور آبزیان و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان های مراغه، سراب و جلفا سایت های الگویی ترویجی شیلات با هدف ارتقای بهره وری مزارع پرورش ماهیان قزل آلا راه اندازی می شود.

وی در راستای راه اندازی و اجرایی شدن این سایت ها گفت: با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه قسمت مهمی از افزایش عملکرد تولید در مزارع پرورشی را منوط به ارتقای بهره وری کرده است‏ بنابراین در جهت تحقق این هدف با همکاری و هماهنگی مدیریت های ترویج و شهرستان اقدام به تدوین برنامه ای متناسب تحت عنوان سایت‌های الگویی کرده‌ایم. 

جعفروند ادامه داد: اختلاف معنی داری در بین میانگین تولید بهره برداران با تولیدکنندگان نمونه یک منطقه مشاهده می شود که با بررسی‌های کارشناسی مشخص می شود که با تاثیر در برخی متغییرها که بیشتر به مدیریت مزرعه برمی گردد می توان با کاهش هزینه‌های تولید کارایی مزرعه را افزود و یا با اصلاح و تغییر سیستم پرورش و سیستم مکانیزاسیون مزرعه اثر بخشی عوامل تولید را بهبود داد.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان اظهار نمود: با بهبود کارایی و اثر بخشی تولید بهره وری آب و تولید ارتقا پیدا می‌کند بنابراین درصدد هستیم که در هر سایت الگویی حدود 20 مزرعه را که میانگین تولید یکسانی دارند را گزینش و یک مورد را که استعداد بیشتری برای بهبود شرایط و همکاری دارد انتخاب و هماهنگ با سایر مزارع در یک فرایند آموزشی و ترویجی قرار گیرند.

جعفروند ادامه داد: در این روش چون بهره برداران خود مستقیماً در جریان تغییر و بهبود شرایط قرار می گیرند آموزش موثر و کاربردی بوده و تغییر رفتار مورد انتظار در گروه هدف بسرعت تحقق می‌یابد.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهادکشاورزی استان اضافه کرد: در اولین سال در سه شهرستان جنوبی، شمالی و شرقی استان سایت‌های خود را انتخاب نموده ایم و با پیشرفت کار در سال‌های بعدی شهرستان‌های دیگر نیز افزوده خواهند شد و امید می‌رود با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ میانگین تولید در کلیه مزارع به میزان قابل توجهی از محل ارتقای بهره‌وری افزایش یابد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید