Iranian Agriculture News Agency

در اجرای قانون رفع موانع تولید، اعضای کمیسیون رفع تداخل استان از دبیرخانه کمیسیون و اداره مهندسی و حد نگاری امور اراضی بازدید نموده واز نزدیک در جریان نحوه تهیه نقشه ها ودقت نقشه های تهیه شده قرار گرفتند.

بازدید اعضای کمیسیون رفع تداخلات آذربایجان شرقی  از اداره مهندسی و حدنگاری مدیریت امور اراضی

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، در اجرای قانون رفع موانع تولید، اعضای کمیسیون رفع تداخل استان با حضور اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی و رئیس این کمیسیون و محمد افخمی مدیرکل ثبت اسناد واملاک استان از دبیرخانه کمیسیون و اداره مهندسی و حد نگاری امور اراضی بازدید نموده واز نزدیک در جریان نحوه تهیه نقشه ها ودقت نقشه های تهیه شده قرار گرفتند.

در این بازدید مقرر شد همکاری لازم بین دو دستگاه در جهت اجرای صحیح و دقیق حدنگاری اراضی کشاورزی و اراضی دولتی انجام گردد تا در زمان و هزینه های اجرای عملیات حدنگاری و تهیه نقشه های رفع تداخل صرفه جویی لازم انجام شود.

گفتنی است در این بازدید توضیحات لازم توسط حسین سائلی رئیس اداره مهندسی وحد نگاری مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی  از نحوه تهیه و کنترل نهایی کردن نقشه های داده شده و همچنین اقدامات انجام شده در این خصوص به اطلاع اعضای کمیسیون رسیده و همچنین مقرر شد اطلاعات موجود از جمله عکسهای هوائی اورتوفتو در اختیار اداره کل ثبت اسناد و املاک استان قرار داده شود و همچنین نحوه استفاده از این عکسها در خصوص صدور سند اراضی اجرائی شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید