Iranian Agriculture News Agency

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به عنوان پژوهشگر مروج ارشد کشور در حوزه تخصصی تغذیه گیاهی منصوب شد.

انتخاب دکتر احمد بایبوردی به عنوان پژوهشگر مروج ارشد کشور در حوزه تخصصی تغذیه گیاهی از آذربایجان شرقی

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی به عنوان پژوهشگر مروج ارشد کشور در حوزه تخصصی تغذیه گیاهی منصوب شد.

دکتر احمد بایبوردی طی حکمی از جانب دکتر کاظم خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به مدت دو سال به عنوان پژوهشگر مروج ارشد کشور در حوزه تخصصی تغذیه گیاهی منصوب شد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید