Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی عنوان کرد:

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: ثبت نام در سامانه مشوق ها و دریافت یارانه سیب صادراتی وزارت جهادکشاورزی جهت دریافت یارانه سیب صادراتی در سال 96، ضروری است.

ضرورت ثبت نام در سامانۀ وزارت جهادکشاورزی جهت دریافت یارانه  سیب صادراتی

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، مهندس اکبر فتحی در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب افزود: طبق نامه شماره 5474/ 504 /98 مورخ 02/09/1398 مدیرکل دفتر توسعه صادرات معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی وزارت جهادکشاورزی، آن دسته از صادرکنندگان که در مرحله قبل موفق به ثبت نام در سامانه مشوق ها و دریافت یارانه سیب صادراتی نشده اند، می توانند تا پایان دی ماه 98 جهت دریافت یارانه صادراتی سیب درختی در این سامانه ثبت نام نمایند.

وی گفت: براساس شیوه نامه نحوه پرداخت یارانه صادراتی سیب درختی با کد تعرفه 08081000 در سال 1396 معاون توسعه بازرگانی( موضوع ابلاغیه شماره 7186/501/97 مورخ 14/12/1397) بایستی میزان صادرات مشمول دریافت صادراتی مذکور شناسایی و تا انتهای دیماه به دفتر توسعه صادرات وزارت متبوع اعلام گردد تا در صورت تامین اعتبار درخواستی برنامه ریزی جهت تخصیص استانی انجام شود.

مهندس فتحی ادامه داد: ضروری است صادرات سیب درختی با کد تعرفه 08081000 در بازه زمانی 01/08/1396 لغایت 29/12/1396 انجام شده باشد و اظهارنامه صادراتی دارای تاییدیه خروج از گمرک جمهوری اسلامی ایران باشد، همچنین از محل اظهارنامه ها و کوتاژهای صادراتی سیب درختی، واردات موز با تعرفه 5 درصد (طرح بازار به ازای بازار) انجام نشده باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان، گفت: بنابراین به منظور شناسایی صادرات مشمول مطابق شیوه نامه مذکور ضروری است تایید عدم استفاده از طرح بازار به ازای بازار و تایید خروج هر اظهارنامه با استعلام از گمرکات خروجی دریافت گردد.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید