Iranian Agriculture News Agency

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: قدرت و دوام اقتصاد عشایر به پایداری مراتع استوار است.

قدرت و دوام اقتصاد عشایر به پایداری مراتع استوار است

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، دکتر داود بهبودی در گردهمایی روسای امور عشایر ادارات شهرستان های کشور در تبریز با اشاره به این که قدرت و دوام اقتصاد عشایری بر پایداری و غنی بودن منابع آب و خاک استوار است، افزود: با ناکارآمدی نظام بهره مندی از منابع طبیعی و بهره برداری بی‌رویه و تهدید منابع آبی و خاکی، اقتصاد عشایر در بلند مدت با چالش مواجه خواهد شد.

وی با بیان این که اصلاح نظام بهره برداری بی رویه و تخریب محیط زیست نیازمند حرکت های حقوقی و فرهنگ سازی از سوی متولیان این عرصه است، تصریح کرد: برای اصلاح نظام زیستی باید برنامه های بلند مدت تدوین شده و در راستای توسعه پایدار و تعادل برخورداری بین جامعه شهری و روستایی حرکت کنیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان با بیان اینکه جامعه عشایری به لحاظ تاریخی و تولیدی در کشور نقش تاثیرگذاری داشته اند افزود: امروزه تغییراتی در این نوع زندگی در حال وقوع است و سیاستگذاری ها و برنامه های عملیاتی ما بعنوان متولیان امر باید به گونه ای باشد که هم این فرهنگ غنی را حفظ کنیم و هم این تغییرات در راستای سیاست های توسعه ای کشور باشد.

وی با بیان اینکه نظام بهره برداری از منابع در کشور ما نظام ناکارآمدی است ادامه داد: این نظام تبدیل شده به نظام بهره برداری آزاد که خروجی آن بهره برداری بی رویه و تخریب منابع است که اصلاح آن نیاز به فرهنگ سازی از جمله در نظام حقوقی بهره برداری دارد.

دکتر بهبودی با بیان اینکه قدرت و دوام اقتصاد عشایر به پایداری مراتع استوار است که اگر این منابع و مراتع ضعیف شود اقتصاد عشایری نیز تضعیف می شود ادامه داد: هنوز در سطح برخورداری عشایر با سطح برخورداری جوامع شهری و روستایی اختلاف زیادی وجود دارد که باید تلاش کنیم این برخورداری ها را متوازن کنیم.

وی گفت:  باید با تحولاتی که در عرصه دانش اتفاق افتاده و با ایجاد مشاغل جدید، به ارتقا زندگی عشایر کمک کنیم  و متولیان امر باید حرکت های منظم تری را در این خصوص انجام دهند.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید