Iranian Agriculture News Agency

کارگاه آشنایی با فرآیند اجرایی توزیع کودهای یارانه‌دار

کارگاه آموزشی آشنایی کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با فرآیند اجرایی توزیع کودهای یارانه‌دار برگزار شد.

کارگاه آشنایی با فرآیند اجرایی توزیع کودهای یارانه‌دار

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، کارگاه آموزشی آشنایی کارشناسان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با فرآیند اجرایی توزیع کودهای یارانه‌دار در راستای تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع، معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی، مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی استان، مدیر شرکت خدمات حمایتی، مسئولین دفاتر سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و روسای مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در سالن شهید کسایی سازمان برگزار شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی گفت: با امضای این تفاهم‌نامه امور اجرایی مربوط به فرآیند توزیع کودهای یارانه‌دار در سطح استان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان واگذار شد .

شهرام شفیعی ادامه داد: ۴۷ درصد از وظایف سازمان جهاد کشاورزی غیرحاکمیتی بوده و می‌توان با تکیه بر قوانین موجود از جمله اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون افزایش بهره‌وری، قوانین پنج ساله توسعه و سایر قوانین و دستورالعمل‌های مربوطه این وظایف را به بخش غیردولتی واگذار کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: کارشناسان و متخصصان سازمان نظام مهندسی کشاورزی می‌توانند در کنار سازمان جهاد کشاورزی سیاست‌های این سازمان را پیش ببرند.

وی خاطرنشان کرد:  وظیفه اصلی سازمان جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی جامعه بوده و از آن جایی که در استان با  محدودیت منابع از جمله آب و خاک روبرو هستیم تنها راه برای رسیدن به این وظیفه مهم استفاده از تکنولوژی روز توسط کارشناسان است که ضمن جلوگیری از هدر رفت منابع باعث افزایش عملکرد در واحد سطح را هم شاهد خواهیم بود .

شفیعی گفت: اکنون سیاست اصلی وزارت جهاد کشاورزی اصلاح الگوی کشت است که این واگذاری بهترین فرصت برای ایجاد ارتباط متقابل بین مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی و بهره‌‌برداران در راستای خرید خدمات از بخش خصوصی بوده که باعث کمک به هرچه بهتر اجرایی شدن اصلاح الگوی کشت و افزایش تولید و رونق اقتصادی مراکز خدمات کشاورزی غیر‌دولتی خواهد شد .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید