Iranian Agriculture News Agency

عزتی خبر داد:

تعویض تاج درختان گردو در سطح 20 هکتار از باغات شهرستان ورزقان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان از تعویض تاج درختان گردو در سطح 20 هکتار از باغات شهرستان ورزقان خبر داد.

تعویض تاج درختان گردو در سطح 20 هکتار از باغات شهرستان ورزقان

پرویز عزتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی،  گفت: عملیات سرشاخه‌کاری و تعویض تاج درختان گردو، یکی از راهکارهای نجات باغ‌ها از سرمازدگی و حرکت به سوی تولید پایدار و محصول باکیفیت است.

وی با بیان اینکه عملیات تعویض تاج درختان گردو توسط پنج اکیپ پیوندزن بر روی 2 هزار اصله درخت انجام شد،  گفت: برگزاری کلاس های آموزشی  ترویجی و اجرای بازدیدهای آموزشی ترویجی برای باغداران در طی سال‌های گذشته از باغاتی که تعویض تاج درختان گردو انجام شده، عامل مهمی در ایجاد انگیزه برای سایر باغداران و گسترش این عملیات بود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان ادامه داد: این طرح با کوچک کردن تاج درخت که به برداشت آسان و کاهش تلفات انسانی هنگام برداشت می‌انجامد، در کاهش مصرف آب، افزایش عملکرد (افزایش راندمان هکتاری)، یکدست کردن و ارتقای کیفیت محصول، کنترل کرم خراط و نیز در رفع مهمترین مشکل باغداران منطقه که خسارت سرمای دیررس بهاره است بسیار موثر است.

وی با اشاره به ارقام پیوندی چندلر، فرنور، فرانکت، ژنوتیپ های برتر و ... استفاده شده در این طرح که با داشتن ظرفیت گرمایی بیشتر، بیست روز دیرتر از ارقام بومی به اصطلاح بیدار می شوند افزود: این امر باعث کاهش تلفات سرمای دیررس بهاره در آینده شده و باعث افزایش تولید و درآمد باغداران خواهد شد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید