Iranian Agriculture News Agency

برگزاری مراسم روز جهانی خاک در شهرستان عجب شیر

مراسم روز جهانی خاک در شهرستان عجب شیر با حضور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عجب شیر و دیگر مسئولین شهرستانی در مدارس این شهرستان برگزار شد.

برگزاری مراسم روز جهانی خاک در شهرستان عجب شیر

 به گزارش خبرنگار ایانا از آذربایجان شرقی، مدیر جهاد کشاورزی عجب شیر در حاشیه مراسم روز جهانی خاک در حضور دانش آموزان و مسئولین مربوطه با بیان اینکه برای حفاظت از خاک، موضوعاتی نظیر اجرای قانون، اعمال حاکمیت، جرم انگاری و مشارکت مردمی مطرح است و در راستای تأمین امنیت غذایی برای نسل آینده، مشارکت آحاد مردم در مراقبت از خاک ضروری است و تحقق این مهم نیز به فرهنگسازی به ویژه از طریق رسانه های جمعی و مشارکت آموزش و پرورش نیاز دارد.

احمد اسلامی گفت: با عنایت به اینکه خاک یکی از منابع پایه ای بوده و بر تغییرات اقلیمی تأثیر گذار می باشد، در صورتی که هرگونه فعالیت کشاورزی در بستر خاک اگر مبتنی بر بهره برداری پایدار و دانش روز نباشد، موجب تخریب خاک، تجزیه مواد آلی خاک، افزایش گازهای گلخانهای و تشدید تغییرات اقلیمی خواهد شد.

 وی گفت: مدیریت مبتی بر علوم و یافته های جدید و دانش بنیان در استفاده از روشهای نوین آبیاری در حفظ خاک بسیار حائز اهمیت بوده و "روز جهانی خاک"، اهمیت خاک را به عنوان یکی از مهمترین اجزای طبیعت و ایفاکننده نقش اساسی در حیات انسان از نظر سهم مؤثر در امنیت غذایی، تأمین آب سالم، تنظیم هوا و سایر کارکردهای زیست محیطی خاک به بشر گوشزد می کند.

مدیر اداره آموزش و پرورش شهرستان عجب شیر نیز گفت: خاک، منبع عظیم و ثروت گرانقدری است که بسیاری از مسائل حیاتی و نیازهای ضروری انسان و جامعه به آن وابسته است و هرگونه اموزش و یاداوری حفاظت از این منبع زیستی از تکالیف مربیان اموزشی می باشد.

 نماینده اداره محیط زیست شهرستان نیز با اشاره به عواملی چون رشد شهرنشینی، ازدیاد زباله های شهری و صنعتی و جذب شدن برخی مواد شیمیایی در خاک، حفاریهای معادن، چرای بی رویه دامها، استفاده از سموم و آفتکش ها و مصرف بیش از حد کودهای شیمیایی که به فرسایش و آلودگی خاک و تخریب سطح زمین می انجامد به عنوان هشدار زیستی بیان کرد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید