Iranian Agriculture News Agency

گفتگوی اختصاصی ایانا با کارشناسان حوزه خاک:

مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان راه حلی برای رفع چالش های کشاورزی

بیش از ۹۸ درصد خاک های استان آذربایجان شرقی دچار کمبود مواد آلی

عضو هیئت علمی گروه علوم و مهندسی خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز گفت: مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان راه حلی برای رفع چالش های کشاورزی می باشد.

مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان راه حلی برای رفع چالش های کشاورزی

 نصرت اله نجفی در حاشیه مراسم گرامیداشت هفته خاک در سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی در ارتباط با تهدیداتی که به تخریب خاک می انجامد گفت: عوامل مختلفی در کشور و استان آذربایجان شرقی موجب تخریب خاک می شود. یکی از این عوامل کمبود مواد آلی در خاک است به طوری که بیش از ۹۸ درصد خاک های استان ما دچار کمبود مواد آلی بوده و روند کشاورزی به گونه ای می باشد که به کاهش مواد آلی خاک دامن می زند و در واقع در طول زمان ، تخریب حاصلخیزی ایجاد می شود. مسئله دیگر شخم در جهت شیب اراضی است که فرسایش آبی را در پی دارد. مسئله بعدی چرای بیش از حد دام و ورود دام در زمان نامناسب به مراتع می باشد. به این ترتیب که دامداران در فصل زمستان به دلیل نبود علوفه به ناچار به چرای دام های خود در مراتع اقدام می کنند. خیس بودن زمین در این فصل باعث فشرده شدن خاک و فرسایش آن می شود که این امر نیز مانع رشد گیاهان مرتعی شده و نتیجه آن جاری شدن سیل و پر شدن سدها و خساراتی است که به سدها وارد می شود. برای مثال سدی که انتظار می‌رفت تا دویست سال کار کند، در صد سال از حیز انتفاع خارج می شود.

وی در ارتباط با چالش ها و بحران‌های حوزه خاک و راهکارهایی که مجامع علمی و دانشگاهی برای مدیریت آن ارائه می نمایند تصریح نمود: وجود مواد آلی در خاک کلید حاصلخیزی خاک بوده و حاصلخیزی کلید کشاورزی پایدار است. بنابراین وقتی که ماده آلی خاک های ما کم می شود خود به خود کشاورزی پایدار نیز دچار مشکل می شود.  مسئله دیگر کمبود رطوبت خاک و خسارتی است که تنش خشکی و خشکسالی ها وارد می کنند . موضوع دیگر مشکل شوری است که هم در آب و هم در خاک وجود دارد و کمبود عناصر غذایی مشکلی است که در خیلی از خاکهای ما وجود دارد و همچنین خسارت آفت ها که شامل علفهای هرز، بیماری زاها و حشراتی می شود که به بخش کشاورزی خسارت وارد می کنند. در مجامع علمی برای مدیریت بهینه خاک، مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاهان مطرح شده است که با اجرای این نوع مدیریت در بخش کشاورزی تلاش می‌شود تا مصرف کودهای شیمیایی تا آنجا که امکان دارد کم شود و به جای آن از کودهای زیستی و کودهای آلی و همینطور از ارقام های مناسب استفاده شود. همچنین از روشهای نوین آبیاری و روش های کنترل زیستی برای کنترل آفت ها و روش های مدیریت تلفیقی آفت ها و روش های کنترل فرسایش خاک در کشاورزی حفاظتی و خاک ورزی کمینه استفاده شود. همین طور در  این مدیریت زمان کاشت، تراکم کشت، روش کاشت مورد توجه قرار گرفته و به جای تک کشتی کشت مخلوط و نیز رعایت الگوی کشتی که کارشناسان موسسه تحقیقات کشاورزی تعیین می کنند، توصیه می شود تا بتوانیم با کم آبی و خشکسالی هایی که در کشور داریم غذای مورد نیاز جامعه را تامین کرده و مانع تهدید امنیت غذایی کشور شویم.

حجم ویدیو: 30.16M | مدت زمان ویدیو: 00:04:48
انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید