Iranian Agriculture News Agency

فتحی مطرح کرد:

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت: نظام نوین ترویج اصل و اساس حرکت سازمان جهادکشاورزی استان است.

نظام نوین ترویج اصل و اساس حرکت سازمان جهادکشاورزی استان است

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان شرقی،  اکبر فتحی درجلسه نظام نوین ترویج کشاورزی که در محل سالن جلسات این سازمان برگزار شد، با تاکید بر ضرورت اقتصادی کردن کشاورزی گفت: یکی از مهمترین برنامه هایی که در این زمینه در حال انجام است، طرح جهش تولید دیمزارهاست که باید با سرعت بیشتر و در پهنه وسیع تری اجرایی شود.

وی با اشاره به لزوم همکاری معاونت تولیدات گیاهی در ارزیابی نتایج اجرای طرح جهش تولید در دیمزارها گفت:  این طرح با زیرکشت بردن زمینهای آیش میزان تولید حبوبات و علوفه را در استان انجام می دهد اما باید بررسی دقیقی در خصوص تاثیر آن بر افزایش میزان تولید گندم انجام گیرد هر چند که طبق یافته های علمی انتظار افزایش برداشت گندم در زمین هایی که در تناوب با علوفه و حبوبات کشت می شوند، وجود دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی افزود: برای موفقیت در تنظیم، ترمیم و کنترل بازار باید آمارهایی واقعی و میدانی از بخش های مختلف از جمله مرغداری ها داشته باشیم و به آمارهای روی کاغذ اکتفا نکنیم.

فتحی با تاکید بر اهمیت ترویج در حوزه کشاورزی گفت: همه فعالیت های بخش های مختلف باید در قالب ترویج نمود پیدا کند.

وی اضافه کرد: نظام نوین ترویج نمایانگر این حقیقت است که ما از نظام ترویج قبل نتایج مورد انتظار و مطلوب را کسب نکردیم و به این سمت رفته ایم که باید با نظام نوینی که در خدمت کشاورز است، نظام ترویج گذشته را تغییر دهیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی مشارکت همه بخش ها در نظام نوین ترویج را امری لازم و ضروری دانست و ادامه داد: اقتصادی کردن تولید از طریق نظام نوین ترویج و از طریق اصلاح الگوی کشت صورت می گیرد و اصلاح الگوی کشت زمانی امکان پذیر است که این الگو به کل جامعه هدف ترویج شود.

فتحی افزود: باید الگوی مناسبی تعریف کنیم که براساس ویژگی ها و شرایط آب و هوایی منطقه باشد و بهترین کارایی با کمترین هزینه را داشته باشد و ایجاد و ترویج این الگو جز با جدیت و مشارکت همه بخش ها ممکن نخواهد بود.

وی ادامه داد: اصلاح الگوی کشت باید در استان ها نمود عینی یابد و برنامه های این الگو در بخش های مختلف اجرایی شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی ماموریت این سازمان را ترویجی توصیف کرد و خاطرنشان کرد: فعالیت سایر بخش ها در راستای کسب اعتماد کشاورزان و حل مشکلات آنهاست تا ترویج بتواند وظیفه خود را به خوبی انجام دهد.

فتحی در پایان سخنان خود موفقیت در حل مشکلات کشاورزان را وابسته به انعکاس درست این مشکلات در جلسات مشورتی سازمان دانست و افزود: توفیق میزهای خدمت در گرو پاسخ دادن به تمام نیازهای کشاورزان است و این مهم بدون تقویت این میزهای خدمت امکان پذیر نیست بنابراین بخش های مختلف باید با حضور فعال و بازتاب نیازمندی های منطقه در جلسات مشورتی در این مسیر گام بردارند.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید