Iranian Agriculture News Agency

حضور مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در استان آذربایجان شرقی

تاکید بر صیانت از نیروی انسانی در ارائه عملکرد شایسته و انجام تکالیف مرتبط با ماموریت سازمانی

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به منظور بررسی مسایل حقوقی استان آذربایجان شرقی و دیدار با کارشناسان حقوقی و مدیران سازمان، وارد تبریز شد.

حضور مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در استان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان شرقی، محمدرضا عزیزکمالی با حضور در اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان، ضمن بازدید از سیلوی تبریز و امکانات و توانمندیهای آن، مسایل حقوقی آن مجموعه را مورد بررسی قرار داد.

مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی همچنین در جلسه ای با مدیران سازمان و کارشناسان اداره امور حقوقی و اداره امور حقوقی و مالکیت اراضی مدیریت امور اراضی شرکت کرد. 

علیرضا محمدنژاد داریانی سرپرست اداره امور حقوقی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در این جلسه به تشریح عملکرد اداره امور حقوقی و ادارات تابعه پرداخته و با بیان برنامه کاری امور حقوقی در محورهای مختلف، ضرورت توانمند سازی بدنه حقوقی سازمان و صیانت از نیروی انسانی را در ارائه عملکرد شایسته و انجام تکالیف مرتبط با ماموریت سازمانی یادآور شد و آمادگی این سازمان را برای اجرای سامانه حقوقی در سطح استان به عنوان پیشگام اعلام کرد.

داداش نصیری مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه ضمن تشریح عملکرد حقوقی مدیریت امور اراضی، رفع مشکلات و چالشهای کنونی را در عرصه های حقوقی مورد تاکید قرار داد.

عزیزکمالی، ضمن ابراز خرسندی از سفر به استان و ابراز رضایت از همگرایی کارشناسان حقوقی در تعاملات محوری با ماموریتهای اداری سازمان، بر لزوم مستند سازی املاک و اموال سازمان، تولید مستمر گزارش عملکرد اداره امور حقوقی و توجه ویژه به اجرای بند «خ» ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم در جهت ماندگاری کارشناسان حقوقی تاکید کرد. 

شهرام شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی  نیز در این جلسه ضمن ابراز خرسندی از حضور مدیرکل امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی در استان، برای اجرای برنامه ها و سیاست های حقوقی وزارت متبوع در سازمان و ادارات تابعه تاکید کرد.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید