Iranian Agriculture News Agency

خیام نکویی:

افتتاح دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی آذربایجان شرقی

دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی در پردیس سعید آباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی افتتاح شد.

استقرار یکهزار شرکت دانش بنیان در10 استان کشور و در 10 دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی

 به گزارش خبرنگار ایانا از آذربایجان شرقی، دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی با حضور سیدمجتبی خیام نکویی معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان تات ، علی خیرالدین معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی ، علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در پردیس سعید آباد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی افتتاح شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی با اشاره به شعار سال که از سوی مقام معظم رهبری سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری شده است گفت: تاکید مقام معظم رهبری بر دانش بنیان شدن بخش کشاورزی است. یکی از مهمترین اقداماتی که در راستای دانش بنیان کردن بخش کشاورزی سازمان تات انجام داده است راه اندازی اولین پارک ملی کشاورزی و منابع طبیعی در کشور هست که متعاقب آن ما 10 دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی برای 10 استان کشور پیش بینی کرده ایم. هدف هم این است که ما بتوانیم در هر یک از این دهکده ها ، 100 شرکت دانش بنیان را مستقر بکنیم. هم هسته های فناوری ها و همچنین شرکتهای دانش بنیان.

خیام نکویی افزود: برای این هدف گذاری در سالجاری، ایجاد زیرساخت لازم برای استقرار یکهزار شرکت دانش بنیان در 10 استان کشور و در 10 دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی است که خوشبختانه امروز شاهد راه اندازی ششمین دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع غذایی در استان آذربایجان شرقی هستیم. در این مجموعه هم از بعد نیازهایی که شرکتهای دانش بنیان برای زمین دارند و هم سایر زیرساخت های لازم، آزمایشگاه، کارگاه و سایر امکاناتی که هست، ما تدارکات لازم را دیدیم و بنابراین این مجموعه قابلیت استقرار 100 شرکت دانش بنیان را دارد و در صورتیکه بیایند با دانش های فنی که خودشان دارند و شرایط تجاری سازی که دارند ما حمایت می کنیم که مستقر شوند و یا می توانند دانش های فنی که ما بدست آوردیم را تبدیل به فرآیند تجاری سازی کنند.  هدف هم این است که ما برای دانش بنیان کردن بخش کشاورزی شاهد افزایش ضریب رسوخ دانش و فناوری در بخش کشاورزی باشیم که بخشی از این اتفاق توسط شرکتهای دانش بنیان اتفاق می افتد.

وی بیان کرد: همه امکانات لازم برای استقرار شرکتهای دانش بنیان در دهکده ها فراهم شده است و حمایتهای مالی هم توسط بانک کشاورزی در نظر گرفته شده است و ما دعوت می کنیم که علاقمندان و شرکتها بیایند و از این امکانات بهره ببرند.

خیام نکویی اضافه کرد: این دهکده هایی که در 10 استان راه اندازی شده اند و راه اندازی می شوند  به طور میانگین برای دو هزار نفر اشتغالزایی می کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز گفت: در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال که به نام تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین نامگذاری شده و بخش کشاورزی را به عنوان مصداق تعریف کرده بودند که در حوزه دانش بنیانی عقب افتاده، تلاش شد در این هشت ماه دهکده فناوری نوآوری کشاورزی را در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ایجاد بکنیم.

اکبر فتحی افزود: در این دهکده حدود 35 شرکت دانش بنیان مشغول فعالیت شده اند و در آینده تا 100 شرکت نیز این میزان افزایش پیدا می کند.

وی ادامه داد: با فعالیت این شرکتها برای 180 نفر اشتغال مستقیم در حوزه دانش بنیانی ایجاد می شود و علاوه بر این، زمینه کاری اینها در بخش کشاورزی، منجر به اشتغال در خود بخش هم می شود.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید