Iranian Agriculture News Agency

بی پروا در گفتگوی اختصاصی با ایانا خبر داد:

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از تولید بیش از یک هزار و 400 تن محصول پسته در استان در سال جاری خبر داد.

تولید بیش از 1400  تن محصول پسته در استان آذربایجان شرقی در سال جاری

 محمد باقر بی پروا در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی در ارتباط با سطح زیر کشت و تولید باغات پسته و بطور کل وضعیت باغات پسته در استان آذربایجان شرقی گفت: سطح زیر کشت پسته استان ۲ هزار و ۲۳۸ هکتار است که بکهزار و ۴۶۴ هکتار آن را باغات بارور و ۷۷۴ هکتاررا باغات غیر بارور تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه براساس برآوردهای اولیه میزان تولید محصول پسته در سالجاری بیش از هزار و ۴۰۰ تن برآورد می گردد ادامه داد: عمده رقم مورد کشت در باغات استان رقم احمد آقایی است و ارقام اکبری، کله قوچی، شاه پسند، ریز قزوین و ارقام بومی سایر ارقام پسته استان را تشکیل می‌دهند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهادکشاورزی استان خاطرنشان کرد: استان آذربایجان‌شرقی از مجموع بیش از 534 هزار و 191 هکتار باغات پسته کشور حدود 3 دهم درصد سطح زیر کشت باغات پسته در سطح کشور را داشته و مقام ۱۴ کشور را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: بیشترین سطح زیر کشت پسته در شهرستانهای اسکو، مرند، آذرشهر، بناب، عجب شیر و تبریز می‌باشد و شهرستانهای اسکو و مرند به ترتیب در رتبه‌های اول و دوم قرار دارند.

بی پروا تاکید نمود: متوسط میزان آب مصرفی باغ پسته ۴۵۰۰ متر مکعب در هکتار و متوسط عملکرد در واحد سطح استان یک تن است.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید