Iranian Agriculture News Agency

علیزاده دیزج در گفتگو با ایانا خبر داد:

قرارداد انتقال دانش فنی‌ تولید و تکثیر گندم رقم باران به بخش خصوصی

رییس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با امضای قرارداد 5 ساله با واگذاری امتیاز انحصاری و موقت رقم پرپتانسیل گندم رقم باران به شرکت سینا بذر در استان همدان موافقت کرد.

قرارداد انتقال دانش فنی‌ تولید و تکثیر گندم رقم باران به بخش خصوصی

خشنود علیزاده در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی  افزود: این‌ قراردادها در راستای انتقال دانش فنی و بهره مندی از پتانسیل‌های بخش خصوصی در امر تولید و تکثیر بذر انجام می شوند.

وی ادامه داد: شرکت‌های متقاضی این رقم برای استان های دیگر می‌توانند جهت مشارکت و عقد قرارداد در تکثیر این رقم و ارقام دیگر محصولات زراعی دیم این موسسه اقدام کنند.

علیزاده تاکید نمود: در حال حاضر موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور با احتساب واگذاری رقم فوق دارای 76 قرارداد فعال تکثیر بذر ارقام جدید گندم، جو، نخود، عدس، ماشک و گلرنگ با شرکت‌های خصوصی است و از مشارکت تمام شرکت‌های فعال در این زمینه استقبال می کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید