Iranian Agriculture News Agency

پور حیدر در گفتگو با ایانا خبر داد:

محلول پاشی فروت ست در باغات شهرستان ورزقان

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان از محلول پاشی فروت ست در باغات شهرستان ورزقان خبر داد.

محلول پاشی فروت ست در باغات شهرستان ورزقان

سعید پورحیدر در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، با اشاره به اینکه تغذیه مناسب از مهمترین عوامل افزایش بار دهی درختان و افزایش راندمان تولیدات باغی و زراعی است گفت: فروت ست حاوی ترکیبات مورد نیاز برای تغذیه درختان می باشد که باعث افزایش درصد گل دهی ، افزایش میوه و عملکرد سال آینده درختان می شود.

پورحیدر ادامه داد: در شهرستان ورزقان تقریبا دو هزار هکتار باغ که مهمترین آنها شامل گردو ، سیب و زردآلو است که با تغذیه مناسب با فروت ست می توان به راندمان مناسب در تولید دست یافت.

  وی افزود: نتایج اجرای فروت ست افزایش گرده افشانی، افزایش درصد گل کامل ، افزایش میوه و افزایش عملکرد و مقاومت به سرما است.

پورحیدر ادامه داد: زمان مصرف فروت ست بعد از برداشت محصول است که باغداران باید در اسرع وقت نسبت به محلول پاشی با فروت ست اقدام کنند.

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورزقان ادامه داد: هدف از اجرای عملیات فروت ست پاشی در باغات تولید میوه با کیفیت برای سال بعد ،کاهش ریزش گل و میوه در سال بعد،تضمین تولید گل و تشکیل میوه است.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید