Iranian Agriculture News Agency

صیادی در گفتگو با ایانا خبر داد:

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند گفت: سامانه‌ های نوین آبیاری و لوله گذاری انهار باعث‎ صرفه‌جویی حدود ۱۱ میلیون مترمکعبی (معادل حدود ۷۳ حلقه چاه عمیق ) مصرف آب در بخش کشاورزی شهرستان مرند شده است.

صرفه جویی ۱۱ میلیون مترمکعبی آب در بخش کشاورزی شهرستان مرند

علی صیادی در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی با بیان اینکه شهرستان مرند از جمله شهرستان هایی در استان اسـت کـه در اقلیم خشک قـرار دارد و کمبود آب در ایـن شهرستان به عنوان اساسی تـرین معضـل کشـاورزان مطرح است گفت: کـاهش شـدید بارندگی های ۲۰ ساله و منـابع آب ناشی از بهره برداری های غیرمجاز و بی رویـه از آنهـا، از یـک طــرف و رشـــد جمعیــت و افــزایش تقاضـــا در بخش های مختلف به خصوص بخش کشاورزی از طرف دیگر، کمبود آب را به یک بحران در شهرستان  تبدیل کرده است.

وی گفت:  افزایش تقاضای آب در بخش کشاورزی شهرستان مرند به علت اشتغال زیاد این بخش است که هنوز منبع درآمد بیشتر افراد آن، کشاورزی است.

وی با بیان اینکه هم اکنون  حدود ۱۷۴ میلیون مترمکعب از  آب های زیرزمینی شهرستان مرند و  حدود ۱۶ میلیون متر مکعب از آب های سطحی صرف بخش کشاورزی می شود که در مجموع، بخش کشاورزی شهرستان  نزدیک ۱۹۰ میلیون مترمکعب آب مصرفی شهرستان را به خود اختصاص داده است ادامه داد:  امروزه در شهرستان مرند هر گونه سیاست گذاری در کاهش مصــرف آب در بخــش کشــاورزی و افــزایش رانــدمان آن، نقش بسزایی در پایداری منـابع آبـی و مقابلـه بـا کمبـود آب ایفا می کند.

سیســتم‌هــای نوین آبیاری از قبیل آبیــاری بــارانی، قطره‌ای، لوله گذاری و پوشش‌دار کردن انهار یکی از راهکارهای اساسی برای مقابله با کـم آبـی و مدیریت عرضه آب در این شهرستان است.

صیادی با اشاره به افزایش ۶۰ درصدی راندمان آبیاری با روش های نوین افزود: بر اساس تحقیقات علمی، راندمان آبیاری در روش های کم فشار مانند لوله گذاری انهار، راندمان را  در بخش انتقال آب به بالای ۹٠ درصد افزایش می دهد و در کل راندمان آبیاری را حدود ۲٠ الی ۳٠ درصد بهبود می بخشد.

همچنین در روش های آبیاری تحت فشار مانند قطره ای، راندمان آبیاری ۷۵ الی ۹۰ درصد در مقایسه با سیستم های آبیاری سنتی با راندمان حدود ۳۰ درصد افزایش می دهد.

معاون رییس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند بیان کرد: همه اراضی شهرستان مرند قابلیت اجرای سیستم های نوین آبیاری را ندارد و فقط حدود  ۲۰ هزار هکتار آن دارای این قابلیت است.

 صیادی با بیان اینکه با اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در شهرستان مرند سالانه معادل ۱۱ میلیون مترمکعب صرفه‌جویی انجام داده و در بهینه‌سازی مصرف آب در بخش کشاورزی بسیار موثر است متذکر شد: میانگین بازدهی آب در بخش کشاورزی سنتی ۳۰ تا ۳۵ درصد اما در سامانه‌های آبیاری نوین بین ۶۰ تا ۹۰ درصد است بنابراین هدر رفت آب با استفاده از این سامانه ها به ۱۰ تا حداکثر ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.

معاون رییس سازمان ومدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مرند همچنین ادامه داد: هم اکنون در ۷ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مرند سامانه‌های آبیاری نوین و لوله گذاری انهار اجرا شده است یادآور شد: تحقق افزایش بهره‌وری از ۲ منبع ارزشمند آب و خاک با ارتقای بازده آبیاری، که در این راستا اجرای سامانه‌های  نوین آبیاری و عملیات انتقال آب با لوله و نیز اجرای عملیات آب و خاک در سطح مزارع در دستور کار واحد آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرند  قرار دارد.

وی  گفت: در هریک از این برنامه‌های اصلی، فعالیت های متنوعی مانند مطالعه و اجرای سامانه‌های آبیاری تحت فشار اعم از قطره‌ای و بارانی، کم فشار، انتقال آب با لوله و همچنین تجهیز و نوسازی جاده‌های بین مزارع انجام می‌شود.

وی تاکید کرد: در همین راستا نوسازی شبکه های فرعی پایاب سدهای مخزنی، احیا و مرمت قنات ها و ساخت استخرهای ذخیره آب نیز صورت می‌گیرد و شایان ذکر است که همه اراضی شهرستان مرند قابلیت اجرای سیستم های نوین آبیاری را ندارد و فقط حدود ۲۰ هزار هکتار آن دارای این قابلیت است.

صیادی در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای سیستم های آبیاری نوین تاثیر فراوانی در صرفه‌جویی، مدیریت مصرف و هدر رفت آب دارد به طوری که بر اساس مطالعات دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به ازای اجرای هر هکتار سامانه، معادل ۱۵۰۰ متر مکعب بهینه‌سازی مصرف آب صورت می گیرد.

 مسئول آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مرند نیز گفت: بررسی های میدانی انجام یافته نشان میدهد لوله گذاری انهار بیشترین تاثیر را در جلوگیری از هدر رفت آب و افزایش راندمان آبیاری دارد ولی بروکراسی های اداری بزرکترین مانع در اجرای سیستم های نوین آبیاری می باشد.

مهدی شکرانی خاطر نشان کرد: مسائل و مشکلات ناشی از کم آبی و استفاده های بی رویه از آب های زیر زمینی منتظر حل مسائل اداری نبوده واثرات خود را چه در تولید وچه در فرونشست زمین بیش از پیش نمایان کرده است و برای مقابله با این مسائل نیازمند عزم جدی تمامی سازمانها و نهادها در خصوص مقابله با این مشکلات و آسان سازی وتعدیل شرایط در جهت استفاده بهینه منابع موجود به منظور نتیجه کاهش اثرات مصارف بی رویه آب می باشد.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید