Iranian Agriculture News Agency

تاج الدینی در گفتگو با ایانا خبر داد:

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان هوراند از آغاز برداشت گلرنگ در این شهرستان خبر داد.

آغازبرداشت گلرنگ در شهرستان هوراند

سید رضا تاج الدینی در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی گفت: تناوب زراعی در دیم‌زارهای مناطق معتدل سرد و سرد کشور محدود است و عمدتاً شامل غلات دیم آیش و یا غلات دیم نخود است، لذا معرفی گیاه تناوبی جدید از خانواده پهن‌برگ می‌تواند گزینه‌های کشت کشاورز دیم کار را افزایش دهد. از طرفی کشور ما وابستگی شدیدی به واردات روغن‌های خوراکی و دانه‌های روغنی دارد و ورود یک دانه روغنی به اراضی دیم می تواند در کاهش وابستگی موثر باشد.

وی گفت: کشت دانه های روغنی از اولویتهای مدیریت جهادکشاورزی شهرستان هوراند می باشد بنابراین گلرنگ برای دومین بار در تناوب با گندم دیم در طرح جهش تولید در دیمزارهای این شهرستان کشت شد. گلرنگ در تناوب با غلات می تواند سیکل زندگی آفات، بیماری ها و علف های هرز این محصول را مختل کند. سیستم ریشه ای متراکم و عمیق گلرنگ، بافت خاک و منافذ آن را بهبود بخشیده و در حالت کشت بدون خاک ورزی، ریشه های قوی گلرنگ، نظیر زیرشکن در بهبود ساختمان و طبقات خاک عمل می کند و نیاز غذایی متفاوتی از غلات دارد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان هوراند ادامه داد: محصول گلرنگ در روستاهای قیه دیبی و آلچالو این شهرستان که از لحاظ آب و هوایی یک منطقه سرد و خشک می باشد با دو رقم گلرنگ zys و صفه به صورت دیم و انتظاری در سطح 10 هکتار کشت گردید. از آنجایی که منطقه با خشکسالی شدید مواجه بود مزارع مورد نظر به لحاظ کاشت با دستگاه کشت مستقیم، کود دهی به موقع ومبارزه با علفهای هرز وجین کاری به میزان 600 کیلوگرم در هکتار عملکرد داشت.

 تاج الدینی اضافه کرد: با توجه به نتایج به دست آمده و رعایت اصول کاشت به ویژه تاریخ کاشت می تواند به عنوان تناوب زراعی با غلات در شهرستان کشت شود و همچنین از رنگیزه های موجود در گل های آن بعنوان ماده رنگی استفاده می شود. ارقام بدون خار گلرنگ، قابلیت برداشت گلچه ها را نیز دارند که مصارف دارویی و صنعتی دارند و با قیمت مناسب از کشاورزان خریداری می شود.

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید