Iranian Agriculture News Agency

مدیر جهادکشاورزی شهرستان عجب‌ شیر از آغاز برداشت گندم در شهرستان عجب شیر خبر داد.

آغاز برداشت گندم از 5500 هکتار  اراضی شهرستان عجب شیر

احمد اسلامی در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، در این خصوص گفت: با عنایت به اینکه سهم گندم در امنیت غذایی و سبد مواد غذایی در عرضه سرانه پروتئین ۴۴ درصد و در عرضه سرانه انرژی سهم ۴۰ درصدی دارد و نقش بارزی در امنیت غذایی و ثبات اجتمایی دارد، لذا توجه به این مقوله بسیار حائز اهمیت است.

 وی ابراز داشت: مصرف گندم در ایران در سه حوزه تولید و مصرف نان، صنف و صنعت و بذر تعریف می شود که تحت تاثیر شرایط و متغیرهای قیمتی سایر موادغذائی برای انسان و دام قرار می گیرد در دوره هایی که قیمت مواد خوراکی همچون برنج، ماکارونی، حبوبات، ذرت و جو به عنوان خوراک دام افزایش می یابد فشار تقاضای مستقیم و غیرمستقیم برای گندم و نان نیز بیشتر می شود در شرایط اخیر و شدت تحریم ها باعث گردید که نرخ تورم افزایش یابد، با این اتفاق، تقاضای مصرف گندم و نان نیز رشد چشمگیری پیدا کرده است در این راستا مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طی دو سال اخیر با اجرای موفق طرح جهش تولید در دیمزارها و توجه به آموزش و ترویج بهره برداران و تخصیص نهاده ها ، تسهیلات و ادوات مکانیزه مربوطه سعی در افزایش بهره وری در زراعت محصول مذکور نموده است.

وی در ادامه گفت: در سالزراعی جاری در شهرستان عجب شیر از سطح زیر کشت 1500 هکتار گندم آبی و 4000 هکتار سطح زیر کشت گندم دیم  پیش بینی می شود 8500 تن توسط مرکز خرید گندم خریداری گردد.

 مدیر جهادکشاورزی شهرستان عجب شیر تاکید کرد: بهره برداران عزیز می توانند محصولات برداشت شده خود را به مرکز خرید  تعاونی گندم کارن واقع درسه راهی روستای گوراوان تحویل و در اسرع وقت حق الزحمه خود را به نرخ مصوب 10500( قیمت خرید تضمینی ) و 1000 تومان هم تشویقی دولت که این برای وزن خالص  و در مجموع 11500دریافت کنند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید