Iranian Agriculture News Agency

رییس مرکز اصلاح نژاد دام کشور به همراه معاونین مرکز و معاون بهبود تولیدات دامی استان آذربایجان شرقی از ایستگاه اصلاح نژاد شمالغرب و غرب کشور واقع در تبریز بازدید کرد.

بازدید رییس مرکز اصلاح نژاد دام کشور از ایستگاه اصلاح نژاد شمالغرب و غرب کشور

 به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان شرقی، عباس اکبری شریف در بازدید از مرکز اصلاح نژاد ضمن در جریان قرار گرفتن فعالیتهای صورت گرفته در این مرکز از چالش های پیش روی این مرکز مطلع گردید.

در این بازدید جواد آزاد مدیرعامل اتحادیه سراسری صنعت دامپروران همگام کشور که مسوولیت اجرایی این مرکز را بر عهده دارد ضمن ارایه گزارش کامل فعالیتهای صورت گرفته در این مرکز به برنامه های این اتحادیه در افق ۱۴۰۴ اشاره کرد.

گفتی است در حال حاضر در این مرکز گاوهایی با نژاد هلشتاین، سمینتال و سرابی و همچنین گاومیش جهت تولید اسپرم دامی نگهداری می شوند.

شایان ذکر است در بخش دیگری از این برنامه، تیم مرکز اصلاح نژاد جهت بازدید از پتانسیل های موجود در پروژه پرورش گاومیش از چندین فارم دامداری در شهر تبریز بازدید نمودند.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید