Iranian Agriculture News Agency

کریمی در گفتگو با ایانا خبر داد:

معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ویژه مراغه از محلولپاشی مزارع طرح جهش تولید در دیم زارها در شهرستان ویژه مراغه خبر داد.

محلول‌پاشی مزارع طرح جهش تولید در دیم زارها در شهرستان ویژه مراغه

اسماعیل کریمی اصل در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی در رابطه با محلول پاشی مزارع جهش تولید در دیمزارهای شهرستان گفت: شهرستان مراغه در سال دوم اجرای طرح اقدام به کشت غلات و محصولات تناوبی در سطح 25 هزار هکتار در اراضی دیم با نظارت کارشناسان جهاد کشاورزی نموده است و به منظور تغذیه تکمیلی و نیز افزایش مقاومت گیاه به تنشهای محیطی عملیات محلول پاشی با حمایت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در سطح 4 هزار هکتار انجام یافته و ادامه دارد.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود با توجه به بارندگیهای مناسب اردیبهشت ماه، اجرای صحیح عملیات داشت از قبیل کود سرک، مبارزه با علفهای هرز و سن گندم و محلولپاشی اسید آمینه وNPK شاهد افزایش عملکرد مزارع در این طرح باشیم.

 کریمی اصل افزود: با توجه به نقش اسید آمینه در فیزیولوژی گیاه، محلول پاشی این ماده می تواند موجب کاهش هدررفت انرژی گیاه در زمان تولید اسید آمینه های مورد نیاز گردد که  این انرژی زمینه مناسب را جهت رشد رویشی و افزایش عملکرد محصول فراهم می کند.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید