Iranian Agriculture News Agency

شفیعی در گفتگو با ایانا تاکید کرد:

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی گفت: تولید مبتنی بر دانش ضامن توسعه پایدار در بخش کشاورزی است.

تولید مبتنی بر دانش ضامن توسعه پایدار در بخش کشاورزی

شهرام شفیعی در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی با اشاره به نام گذاری سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان " تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین " گقت: کشاورزی یکی از حوزه های مهم داخلی در تامین امنیت غذایی، صادرات و ارزآوری محسوب می شود و رشد روزافزون جمعیت جهان، ایران و بخصوص استان آذربایجان شرقی با دارا بودن پتانسیل های متعدد طبیعی، تنوع اقلیمی و آب و هوایی و نیروی انسانی متخصص می تواند نقش بسیار مهمی دراقتصاد، ایجاد اشتغال، تولید ناخالص ملی، تامین مواد اولیه صنایع مختلف و تامین امنیت غذایی ایفا کند .

وی افزود: از آنجایی که بیشترین سهم صادرات در ایران مربوط به صادرات نفتی می باشد می توان با برنامه ریزی صحیح و استفاده درست از منابع ، در زمینه صادرات محصولات کشاورزی به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرد و موجب ایجاد اشتغال پایدار، ارزآوری و رشد اقتصادی مملکت شد که این امر در گرو توسعه پایدار کشاورزی و روستایی با تکیه بر کشاورزی دانش بنیان مقدور خواهد بود چرا که با وجود تعدد منابع و تنوع آب و هوایی و اقلیمی با محدودیتهای  متعددی از جمله آب، کاهش مساحت اراضی مفید، افزایش فشار اکولوژیکی در فضاهای تولید محصولات کشاورزی (نواحی روستایی) استفاده مکرر از زمین، استفاده نادرست و مخرب از منابع آبی، کاهش راندمان عوامل بنیادی تولید (آب و زمین) و به صرفه نبودن تولید در این بخش، پیری جمعیت بهره بردار در بخش کشاورزی و عدم رغبت جوانان به فعالیت در آن سبب گردیده تا این بخش مهم اقتصادی به مرور زمان دچار ناپایداری مفرط شود که تنها راه فایق آمدن به محدودیتهای ذکر شده استفاده از منابع انسانی متخصص و افزایش ضریب نفوذ دانش به بخش خواهد بود .

 شفیعی در راستای نام گذاری سال 1401 از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان " تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین" گفت: با توجه به نقش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در ارتقای دانش و گسترش فن آوری جدید در بخش کشاورزی، بکارگیری دانش در عرصه های مختلف کشاورزی، می توان از ظرفیت بالای تخصصی این سازمان برای تحقق شعار سال بهره جست .

 رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تنها راه دستیابی به توسعه پایدار در کشاورزی را تولید مبتنی بر دانش دانست و گفت: راهکار آن برقراری ارتباط موثر بین مراکز تحقیقاتی، دانشگاهها ، مراکز انتقال تکنولوژیهای نوین و مراکز پژوهشهای کاربردی کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی با دستگاههای اجرایی ، مراکز خدمات کشاورزی غیردولتی  به عنوان پل ارتباطی با بهره برداران و کشاورزان است .

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید