Iranian Agriculture News Agency

خیری در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب از کشت مکانیزه گیاه کینوا برای اولین بار در این شهرستان خبر داد.

کشت مکانیزه کینوا برای اولین بار در شهرستان بناب

روح اله خیری در گفتگو با خبرنگاران  با بیان اینکه بذر گیاه کینوا در اراضی زراعی شهرستان بناب با میزان 15 کیلوگرم در هکتار در مزرعه  1.5 هکتاری آقای علی مشهدی علیزاده بصورت مکانیزه و با بذرکار ریزدانه کار در 15 اسفند 1400 کشت شد، گفت: در کشت این گیاه در مزرعه مورد نظر 50 کیلوگرم کود اوره، 50 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 50 کیلوگرم فسفات تریپل در دستگاه تنظیم جاگذاری و استفاده شده است.

وی تاکید کرد: این مزرعه قبلاً با دستگاه خاکورز سه کاره شخم زده و بسترسازی شده بود و با استفاده از دستگاه خطی کار ریز دانه کار جهت کشت بذر کینووا توسط کارشناسان مکانیزاسیون و زراعت شهرستان نظارت، کنترل و تنظیم شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بناب در ارتباط با عملکرد گیاه کینووا گفت: این محصول دارای عملکرد در واحد سطح حدود 1.5 تن در هکتار است و می تواند در زمین هایی که به آب نیاز ندارند کشت شود.

 خیری افزود: محصول کینووا  مصرف انسانی داشته و جایگزینی مناسبی برای محصولات غلاتی مثل گندم بوده و از لحاظ ارزش غذایی یک پروتئین کامل است و جزو معدود گیاهان خوراکی است که تمامی آمینواسیدهای ضروری بدن را دارد و محصول فرآوری نشده آن حدود 20 هزار تومان بفروش می رود.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید