Iranian Agriculture News Agency

رحیم زاده در گفتگوی اختصاصی با ایانا خبر داد:

کشت 60 هزار هکتار محصول جو دیم پاییزه در استان آذربایجان شرقی

کشت بهاره جو دیم مقرون به صرفه نبوده و به هیچ عنوان توصیه نمی شود

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی از کشت 60 هزار هکتار محصول جو دیم پاییزه در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

کشت 60 هزار هکتار محصول جو دیم پاییزه در استان آذربایجان شرقی

جلال رحیم زاده در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی ضمن اشاره به وضعیت کشت پاییزه استان در سال زراعی جاری و با بیان اینکه کشت بهاره جو دیم  مقرون به صرفه نبوده و به هیچ عنوان توصیه نمی شود گفت: از ابتدای کشت پاییزه سال زراعی 1401- 1400 بالغ بر 60 هزار هکتار از اراضی دیم استان به زیر کشت ارقام مختلف جو دیم رفته است که 100 درصد آن در قالب طرح جهش تولید کاشته شده است و پیش بینی می شود در صورت اجرای موارد به زراعی و شرایط آب و هوایی مناسب بیش از 78 هزار تن دانه جو تولید گردد.

وی با توجه به توصیه محققین مراکز تحقیقات و با بیان عدم اطمینان از بارندگی های بهاره و عدم استفاده از آب سبز زمستانه گفت: به هیچ عنوان کشت بهاره جو دیم مقرون به صرفه نبوده و از کشاورزان جوکار در شهرستانها درخواست می شود، حدالامکان نسبت به کشت جو انتظاری مبادرت نموده و از کشت بهاره جو دیم اجتناب نمایند.

 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید