Iranian Agriculture News Agency

شفیعی در گفتگو با ایانا تاکید کرد:

صدورموافقت اصولی ۱۵۰ فقره واحد طیور با ظرفیت 14.8 میلیون قطعه در آذربایجان شرقی

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی از صدور موافقت اصولی ۱۵۰ فقره واحد طیور با ظرفیت ۱۴ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۲۰۰ قطعه در آذربایجان شرقی خبر داد.

صدورموافقت اصولی ۱۵۰ فقره واحد طیور با ظرفیت 14.8 میلیون قطعه در آذربایجان شرقی

شهرام شفیعی در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در 9 ماهه نخست سال جاری مجوز فعالیت ۳۶ واحد تولیدات گلخانه‌ای جدید در استان با مجموع ۱۷۴ هزار و ۹۳۷ متر مربع مساحت صادر شده است گفت: ۳۲ فقره پروانه بهره برداری نیز با ۶۴۱ هزار و ۷۸۵ مترمربع واحد گلخانه‌ای صادر شده است.

وی همچنین در ادامه فعالیتهای سازمان در حوزه صدور مجوز واحدهای تولیدی کشاورزی افزود: ۲ واحد تولید قارچ خوراکی هم با ظرفیت ۱۶۰ تن در آذربایجان شرقی تاسیس و مجوز فعالیت یک واحد تولید قارچ خوراکی با ظرفیت ۴۰۰ تن نیز تمدید شد.

 شفیعی با بیان اینکه در این مدت برای یک هزار و ۲۴۸ فقره واحد دام روستایی با ظرفیت ۶۱ هزار و ۳۹۸ راس در استان مجوز صادر شده است اضافه کرد: ۱۴۲ فقره صدور موافقت اصولی برای واحدهای دام صنعتی با ظرفیت ۳۵ هزار و ۴۵۱ راس اقدام شده و مجوز ایجاد ۶۴ واحد دام سنتی با ظرفیت ۱۱ هزار و ۷۴۳ راس صادر شده است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: برای ایجاد واحدهای طیور نیز ۱۵ فقره مجوز تاسیس با ظرفیت ۲ میلیون و ۷۳۰ هزار و ۳۰۵ قطعه و مجوز بهره برداری ۴۹ فقره با ظرفیت ۷۹۹ هزار و ۸۵۰ قطعه و موافقت اصولی ۱۵۰ فقره با ظرفیت ۱۴ میلیون و ۷۹۹ هزار و ۲۰۰ قطعه در آذربایجان شرقی صادر شده است.

 شفیعی افزود: تاسیس پنج واحد تولید آبزیان سردابی و گرم آبی در آذربایجان‌شرقی با ظرفیت ۵۰ تن، بهره برداری از سه واحد آبزیان سردآبی و گرم آبی با ظرفیت ۳۰ تن، تاسیس یک واحد تولیدی آبزیان زینتی و حد واسط با ظرفیت یک میلیون قطعه و صدور پروانه بهره برداری از یک واحد تولیدی آبزیان زینتی با ظرفیت ۴۰۰ هزار قطعه از دیگر اقدامات سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در سال جاری است.

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان گفت: امسال همچنین برای راه اندازی ۳۹ فروشگاه دفع آفات نباتی در استان مجوز داده شده است.

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید