Iranian Agriculture News Agency

عبادپور در گفتگو با ایانا خبر داد:

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: ارائه آموزشهای مهارتی به بهره‌برداران بخش کشاورزی آذربایجان شرقی در 9 ماهه اول سال 1400 از مرز 18 هزار نفر روز گذشت.

آموزش مهارتی به بهره‌برداران آذربایجان شرقی  از مرز 18 هزار نفر روز گذشت

 آیت الله عبادپور در گفتگو با خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی  افزود: آموزش مهارتی بهره‌برداران با هدف بهبود، ارتقاء و ترمیم مهارتهای فنی شاغلان بخش و ایجاد مهارتهای جدید فنی و حرفه­ای برای جوانان روستایی، متقاضیان و علاقمندان به ورود به بخش کشاورزی در راستای اهداف برنامه ­های توسعه ­ای و راهبردی وزارت جهادکشاورزی می‌باشد که از طریق تربیت نیروی انسانی ماهر، نیمه ماهر و کارآفرین در بخش بر اساس استانداردهای شغلی ارائه می­شود.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان خاطرنشان نمود: آموزشهای مهارتی از اثربخش‌ترین شیوه‌های آموزشی و ترویجی برای افزایش ضریب نفوذ دانش در واحدهای تولیدی است که در کنار آموزش نظری مبانی کشاورزی نوین، به آموزش عملی و بهبود یا ایجاد مهارت در ذی‌ نفعان بخش کشاورزی نیز می‌پردازد. 

وی با بیان اینکه در سالجاری ارائه آموزشهای مهارتی به بهره‌برداران بخش کشاورزی در قالب پروژه مهارت افزایی و ارتقاء توانمندیهای اعضای تعاونیها و تشکلهای تخصصی کشاورزان از جمله تعاونیهای باغبانی، زنبورداران، گلخانه‌داران و سایر تشکلها در اولویت برنامه ‌های آموزشی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان قرار داشته است افزود: تاکنون بیش از 240 مورد آموزش مهارتی به تعداد 18 هزار و 200 نفر روز توسط کارشناسان و مروجان مسئول پهنه ‌ها و بخش خصوصی در مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها برگزار شده است. 

 

 

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید