Iranian Agriculture News Agency

معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو اعلام کرد:

بررسی تبعات آبخیزداری در دستور کار شورای عالی آب

معاون امور آب و آبفای وزارت با اشاره به اینکه آبخیزداری آب سطحی را به زیرزمینی تبدیل کرده و برای حق‌آبه‌بران تبعاتی دارد، از بررسی اثرات این شیوه مدیریتی در جلسه 12 مهرماه شورای عالی آب خبر داد.

بررسی تبعات آبخیزداری در دستور کار شورای عالی آب


معاون امور آب و آبفای وزارت با اشاره به اینکه آبخیزداری آب سطحی را به زیرزمینی تبدیل کرده و برای حق‌آبه‌بران تبعاتی دارد، از بررسی اثرات این شیوه مدیریتی در جلسه 12 مهرماه شورای عالی آب خبر داد.

رحیم میدانی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا گفت: در این جلسه وزارت جهاد کشاورزی گزارش‌های خود را ارائه کرده و وزارت نیرو نیز نظرات خود را اعلام می‌کند. همچنین درباره آب کارستی نیز در جلسه آتی شورای عالی آب گزارشی مطرح خواهد شد.

بر اساس مطالعات انجام‌شده در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، با اجرای پروژه‌های آبخیزداری می‌توانیم حدود 40 میلیارد مترمکعب آب را در زیر زمین ذخیره کنیم. وی درباره آمار ارائه شده بیان کرد: با دعوت از متخصصان آب و آبخیزداری پنج جلسه مشترک درباره اثرات این شیوه مدیریت منابع آب برگزار کرده‌ایم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا ادامه می‌دهد: هیچ متخصصی قبول ندارد که آبخیزداری آب تولید می‌کند بلکه آب را داخل زمین ذخیره کرده و حفاظت آب و خاک انجام می‌دهد.

میدانی افزود: حرف ما با وزارت جهاد کشاورزی این است که اجرای عملیات آبخیزداری می‌تواند تبعاتی از نظر نظام حق آبه‌بری داشته باشد. این روان آب‌های سطحی حق‌آبه‌بر دارند، اگر آبخیزداری کنیم و آب سطحی را به زیرزمینی تبدیل کنیم، ممکن است آب زیرزمینی در جای دیگری ظهور کند در حالی که حق‌آبه‌برها منتظر هستند که سهم آبشان تأمین شود.

وی اضافه کرد: ما تأکیدمان این است که در اجرای عملیات آبخیزداری باید حتماً اثر آبخیزداری روی منابع آب مطالعه شود.

معاون آب و آبفای وزارت نیرو یادآور شد: آبخیزداری جابجایی مولفه‌های بیلان آب را به همراه دارد؛ یعنی آب سطحی را به زیرزمینی تبدیل می‌کند، اما باید بدانیم که چقدر می‌خواهیم این تبدیل را انجام دهیم.

میدانی تأکید کرد: باید درباره محل ظهور آب‌های زیرزمینی مطالعه کرده و شناخت داشته باشیم. در غیر این صورت معضل جدیدی به مسایل اجتماعی کشور اضافه می‌شود زیرا اجرای عملیات آ‌بخیزداری منجر به ایجاد چشمه‌های جدیدی خواهد شد و این چشمه‌ها مدعیان جدید پیدا می‌کنند. غافل از اینکه این آب متعلق به حق‌آبه‌بر بوده است.

وی اظهار داشت: یا مثلاً سدی می‌سازید و مردم بر اساس نظام تعریف شده برای سد، کشاورزی می‌کنند و بعد متوجه می‌شوند 50 درصد آب سد دیگر وجود ندارد.

میدانی بیان کرد: کسانی که فکر می‌کنند آبخیزداری به سرجمع آب تجدیدپذیر اضافه می‌کند در اشتباه هستند./

L-950710-01

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید