Iranian Agriculture News Agency

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی گفت: اجرای طرح آبیاری دشت سیستان زمینه بسیار مناسبی را برای رشد و توسعه یافتگی این منطقه فراهم می کند.

توسعه بخش کشاورزی با اجرای طرح آبیاری دشت سیستان

به گزارش ایانا، جانعلی بهزادنسب در دیدار با رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و مدیرعامل صندوق این استان گفت: با توجه به اجرای پروژه آبیاری در دشت سیستان توسط وزارت جهاد کشاورزی، ظرفیت های خوبی در زیربخش های کشاورزی در آن منطقه فراهم شده است.

وی افزود: با توجه به اجرای پروژه آبیاری در دشت سیستان و تشکیل صندوق منطقه ای حمایت از توسعه بخش کشاورزی دشت سیستان و صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی چابهار با مشارکت تشکل ها و تولید کنندگان فرصت ویژه ای را برای رشد و تعالی این استان ایجاد می کند.

بهزاد نسب بهنگام ارائه حکم انتصاب محمدعلی نیکبخت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان به عنوان نماینده شرکت مادر تخصصی در صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان گفت: امیدواریم با بهره مندی از تجارب موفق و سوابق مدیریتی رئیس سازمان و با استفاده از توانمندی های صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی و بهره گیری از تشکل ها و سرمایه های مالی و اجتماعی در بستر صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی آن استان، الگوها و برنامه های مناسبی در صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی آن استان تدوین و عملیاتی شود.

وی ادامه داد: همچنین انتظار می رود با تقویت صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان و تشکیل صندوق منطقه ای دشت سیستان و صندوق شهرستانی حمایت از توسعه بخش کشاورزی چابهار، تحقق توسعه یافتگی در آن استان با استفاده از ظرفیت های کشاورزی و بهره برداران این بخش به صورت مطلوبی میسر شود و با اتخاذ الگوهای مناسب و ایجاد تعاملات کارشناسی و هدایت تشکل های بخش کشاورزی، برنامه ریزی و طراحی در استقرار زنجیره ارزش و اجرای کشاورزی قراردادی مبتنی بر دانش صورت پذیرد و زمینه های مناسبی در رسیدن به توسعه پایدار بخش کشاورزی فراهم شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار گفت: صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با توجه به ظرفیت های قانونی، حقوقی و تخصصی مسیرهایی مناسب برای تحقق اهداف حاکمیت در جریان توسعه پایدار و تامین امنیت غذایی کشور هستند.

محمدعلی نیکبخت افزود: با بازنگری فرایندهای به کار گرفته شده و اصلاح آنها، مشارکت تشکل ها و تولید کنندگان در بستر صندوق ها به صورت مطلوب امکان پذیر می شود.

گفتنی است؛ در این جلسه که تمامی اعضای هیات مدیره شرکت مادر تخصصی حضور داشتند و نقطه نظراتی درباره صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان سیستان و بلوچستان ارائه کردند، گزارش اجمالی نیز از عملکرد توسط غلامرضا حاجی نژاد بمرود، مدیرعامل این صندوق بیان شد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید