Iranian Agriculture News Agency

رئیس بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی اعلام کرد؛

آغاز فاز دوم طرح پایش کیفیت خاک، منوط به تامین اعتبار

رئیس بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی موسسه تحقیقات خاک و آب گفت: طرح پایش خاک در فاز دوم تا پایان سال به مرحله نمونه‌برداری خواهد رسید. رسیدن به این مرحله نیز، بستگی به تامین اعتبارات دارد.

آغاز فاز دوم طرح پایش کیفیت خاک، منوط به تامین اعتبار

حامد رضایی رئیس بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی موسسه تحقیقات خاک و آب در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا، درباره فعالیت این موسسه و انجام تحقیقات در خصوص شناسایی خاک و تهیه نقشه‌های مرتبط با این حوزه، بیان کرد: موسسه تحقیقات خاک و آب در دو بعد شناسایی خاک‌ها و بهره‌برداری کامل از منابع خاک فعالیت دارد. این موسسه، در قسمت شناسایی خاک‌های مختلف کشور را شناسی کرده و با توجه به توانی که دارد، نتایج آن را که غالبا به شکل نقشه‌های مختلف است، برای محصولات و کاربری‌های مختلف به کار می‌بندد.

وی افزود: در قانون حفاظت از خاک هم که در سال 98 تصویب شد. برای کل وزارت و معاونت آب و خاک یک وظایفی دیده شده که براساس آن خاک‌های کشور، ظرف مدت 5 سال در مقیاس یک بیست هزارم شناسایی شوند.   

رئیس بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی ادامه داد: در بخش نقشه‌های خاکشناسی مهم‌ترین کاری که کردیم، عرضه نقشه‌های یک میلیونیم بود. در حال حاضر، بسیاری از اطلاعات و نقشه‌های تناسب اراضی در قالب پایگاه اطلاعاتی عرضه شده است. یکی از لایه‌هایی که در الگوی کشت هم استفاده شد، اطلاعاتی بود که موسسه تهیه و در اختیار این پایگاه قرار  داد.

رضایی درباره فعالیت موسسه تحقیقات خاک و آب در حوزه کودها و بررسی شرایط کمی و کیفی متصل به آن، توضیح داد: در بخش بهره‌برداری پایدار از خاک هم فعالیت کل موسسه در حوزه حاصلخیزی خاک است. در حاصلخیزی خاک، مصرف مواد آلی و تهیه کودهای شیمیایی و زیستی مورد توجه قرار گرفته است. در حال حاضر تمام کودهای شیمیایی باید ثبت و کنترل کیفی شوند. به این ترتیب، خاک و مصرف کننده با مشکلی مواجه نخواهند شد. بر پایه این تحقیقات، کودهای متعدد زیستی تولید شد که در کشور تولید و مصرف می‌شود.

وی تاکید کرد: در حوزه تهیه کودهای کمپوست و ورمی کمپوست، خصوصا درباره استانداردسازی آن، تحقیقات گسترده‌ای داشتیم. یکی دیگر از مباحث مهم و مورد توجه در حوزه خاک برای ما کربن است. به این ترتیب، هرچقدر خاک ما کربن آلی بیشتری داشته باشد، کیفیت بالاتری دارد. 

رئیس بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی ادامه داد: در بخش خاک‌های نامتعارف، نیازمند مدیریت خاصی هستیم تا بتوان از آن‌ها استفاده کرد. یکی از این موارد خاک‌های شور است. در سال‌های اخیر موفق به تهیه نقشه خاک‌های شور شدیم که به تازگی افتتاح و عرضه شد.

رضایی درباره رفع شوری خاک، متذکر شد: خاک‌های شور، سطح قابل توجهی از کشور را در بر می‌گیرد و کمتر استانی است که در حال حاضر با این مسئله مواجه نباشد. رفع شوری خاک به سادگی امکان‌پذیر نیست و باید مدیریت سازگاری و زراعی را نسبت به آن اعمال کنیم. 

وی درباره فعالیت موسسه تحقیقاتی آب و خاک در حوزه اصلاح خاک‌های قلیایی گفت: در زمینه اصلاح خاک ‌های قلیایی کشاورزی، تهیه نقشه شوری خاک از جمله برنامه‌های مورد نظر ما در این حوزه است. از دیگر موارد مورد بررسی ما اصلا ح آلودگی خاک است. تمام امور تحقیقاتی ما در حوزه خاک بلافاصله بعد از اتمام، در فرآیند اجرا قرار می‌‌گیرد.

رئیس بخش تحقیقات اصلاح خاک و مدیریت پایدار اراضی در پایان درباره روند برنامه تحقیقات آب و خاک بیان کرد: برنامه تحقیقات خاک و آب در فاز اول به پایان رسیده و وارد فاز دوم شدیم. پایش خاک هم که در فاز اول انجام شده و 3200 پایگاه در این خصوص داشتیم؛ در فاز دوم هم مورد بررسی قرار می‌گیرد. این طرح تا پایان سال به مرحله نمونه‌برداری خواهد رسید و رسیدن به این مرحله نیز، بستگی به تامین اعتبارات دارد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید