Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • خودکفایی وزارت نیرو در بارورسازی ابرها

    .رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه مراسم جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو در جمع خبرنگاران، درباره بارورسازی ابرها و اقدامات وزارت نیرو در این‌ راستا نیز گفت‌: وزارت نیرو برای استفاده از آب‌های نامتعارف، برنامه‌هایی را در نظر گرفته است که مطابق با همان برنامه‌ها نیز در حال‌ حرکت است.

  • آمادگی ایران برای همکاری با غنا در زمینه تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

    معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در دیدار با آقای سیلفو سعید وزیر منطقه شمال کشور غنا، سفیر ایران در غنا و هیئت همراه درباره مسائل مورد علاقه دو کشور ازجمله ترویج و تحقیقات کشاورزی بحث و تبادل نظر پرداختند.