Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • تنها 22 درصد سموم مورد نیاز وارداتی است

    آفت‌کش‌ها و سموم در کشاورزی و باغداری هر کشوری حائز اهمیت است. ایران نیز از جمله کشورهایی است که بخش کشاورزی و باغداری آن نیاز مُبرمی به آفت‌کش‌ها و سموم باکیفیت دارد. از این رو حدود 87 درصد سموم در داخل کشور تولید می‌شود و تنها 22 درصد از آنها وارداتی است.

  • استیضاح وزیر صنعت تقدیم هیات رئیسه شد

    یک عضو هیات رئیسه مجلس از ارائه طرح استیضاح محمد شریعت‌مداری وزیر صنعت و معدن و تجارت به هیات رئیسه مجلس خبر داد.

  • وزارت صمت صادرات را ممنوع کرده است

    منع صادرات دام زنده به بهانه تنظیم بازار داخلی تازه نیست اما اینکه وزارتخانه‌هایی مانند وزارت صنعت و معدن و تجارت به هر بهانه‌ای در صادرات یا واردات یک کالای تخصصی دخالت می‌کنند به طور کلی همه چیز را برهم زده است