Iranian Agriculture News Agency
اینستاگرام توییتر
  • نبود سیاست‌گذاری منسجم در مصرف آب قم

    آب شرب استان قم از سرشاخه رود دز یا دشت علی‌آباد که خود در شرایط بحرانی به سر می‌برد، تأمین می‌شود. به گفته کارشناسان…

قم