Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

 • نظارت دانشگاه تهران بر میزان نهال های تولیدی منابع طبیعی

  رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در سی و چهارمین جلسه طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت از تولید 248 میلیون و 600هزار اصله نهال توسط بخش دولتی و خصوصی در سال نخست این طرح خبر داد و افزود: یک تیم ارزیاب از دانشگاه تهران آمارهای تولیدی نهال در منابع طبیعی را راستی آزمایی می‌کند.

 • با افتخار، من هم یک جنگلبانم

  رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به مناسبت روز جنگلبان پیام محبت‌آمیزی خطاب به محافظان منابع‌طبیعی کشورمان صادر کرد.

 • جشنواره ملی روز جنگلبان 14 مرداد برگزار می‌شود

  در آخرین جلسه برنامه‌ریزی جشنواره ملی روز جنگلبان، مقرر شد این مراسم دوشنبه هفته آینده ۱۴ مرداد برگزار شود.

 • «من هم یک جنگلبانم»

  روز ملی جنگلبانان امسال با شعار من هم یک جنگلبانم با هدف پیوند و تلفیق خانواده‌ها و جنگلبانان به اهمیت ارتباط بین خانواده‌ها با خانواده جنگلبانی کشور می‌پردازد.