Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • خارک و رطب مُهر به دست آمد

    مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مُهر گفت: برداشت خارک و رطب از بالغ بر هزار هکتار از نخلستان های این شهرستان آغاز شده است و تا پایان شهریور ماه ادامه خواهد داشت.

  • کازرون پیشگام در صنایع سردخانه ای خرما

    مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: این شهرستان با 29 واحد سردخانه زیر صفر برای نگهداری خرما و رطب پیشگام و رتبه نخست این صنایع در استان فارس است .