Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

 • افزایش بهره‌وری گندم با اقدامات به نژادی و به زراعی

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از افزایش بهره‌وری گندم در سنوات اخیر خبر داد و گفت: در این راستا افزایش عملکرد در هکتار، کاهش هزینه‌ها و به حداقل رساندن ضایعات تولید را دستور کار قرار دادیم و اقدامات در دو بخش به نژادی و به زراعی انجام شد.

 • واردات انبوه خرمای مجول در فارس

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از واردات انبوه خرمای مجول به منظور نوسازی نخلستان‌های استان فارس و کشور خبر داد و گفت: این رقم در شهرستان های فراشبند، جهرم، لامرد، داراب و فسا کشت شده و عملکرد خوبی داشته است.

 • قرار گرفتن دانه روغنی سویا در الگوی کشت استان فارس

  سویا گیاهی روغنی است که از روغن آن در تغذیه انسان و از علوفه و به ویژه کنجاله آن به دلیل پروتئین بالا در جیره غذایی دام و طیور استفاده می شود، این دانه روغنی با شرایط اقلیمی اغلب مناطق استان فارس سازگار است و به عنوان کشت دوم بعد از برداشت گندم در مناطق معتدل و سرد استان می تواند محصولی اقتصادی باشد.

 • کشت قرار دادی کلزا در استان فارس

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در پی انعقاد تفاهم نامه بین این سازمان و شرکت روغن کشی نوید خلیج فارس، در فصل زراعی جاری بیش از ۸ هزار هکتار از مزارع کلزای استان فارس وارد فرآیند کشت قرارداری می شوند.

 • اجرای طرح یاوران تولید در سال زراعی جاری

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در چهارچوب طرح یاوران تولید ابلاغی از سوی وزیر جهاد کشاورزی مبنی بر حضور محققین معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس در سال زراعی جاری در کنار کارشناسان بخش اجرا صادر شده است.

 • تکثیر بیش از 30 رقم بذور گواهی شده در فارس

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: در فصل زراعی جاری با هدف ایجاد تنوع در بذور گواهی شده حدود 31 رقم گندم آبی و دیم و چندین رقم جو در برنامه تکثیر این سازمان قرار گرفته است.

 • کاشت گندم در قالب نظام زراعی گندم بنیان

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: بر اساس برنامه ریزی ها در سال زراعی آینده 40 هزار هکتار از مزارع گندم این استان در قالب طرح افزایش عملکرد و بهره وری نظام های زراعی گندم بنیان کشت می شود.

 • خرید 900 هزار تن گندم از کشاورزان استان فارس

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از خرید بیش از 900 هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان این استان خبر داد و گفت: از این میزان 870 هزار تن به صورت تضمینی توسط شرکت غله و خدمات بازرگانی استان فارس و بیش از 30 هزارتن به صورت توافقی خریداری شده است.

 • کاهش هزینه تولید با کشت دو ردیفه ذرت

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از گسترش روش آرایش کشت دو ردیفه ذرت در این استان خبر داد و گفت: با این روش هزینه تولید و میزان مصرف آب کاهش پیدا می کند.

 • تامین امنیت غذایی ماموریت مهم وزارت جهاد کشاورزی

  یکی از ماموریت های مهم وزارت جهاد کشاورزی تامین امنیت غذایی با دو محور افزایش کمی و کیفی محصولات است و در برنامه ریزی هشت محصول راهبردی شامل گندم، جو، ذرت، برنج، دانه های روغنی، چغندر قند و پنبه مورد توجه بیشتری قرار دارد.