Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • تامین بیش از 1600 تن گندم بذری دیم درکازرون

    مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون گفت: در فصل خرید گندم و به منظور تأمین بذور اصلاح شده مورد نیاز کشاورزان در کشت سال زراعی آتی، 1630 تن گندم بذری دیم از گندم کاران این شهرستان خریداری شده است.