Iranian Agriculture News Agency

نتایج جستجو :

  • پروژه های مهم کشاورزی در داراب دنبال می شود

    معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه شهرستان داراب به عنوان یکی از قطب های تولید محصولات باغی در استان فارس به شمار می آید، گفت: وزارت جهاد کشاورزی چند پروژه بسیار مهم را در این شهرستان دنبال می کند، لازم بود بین معاونت های مختلف وزارتخانه برای تکمیل این پروژه ها بازدید میدانی مشترک انجام شود.